DutchVideo 2017

Clausje, een waargebeurd verhaal

U hoort en leest, hoe een jongen, Clausje geheten, zijn best deed om een Christen te zijn, en waarom het hem aanvankelijk maar niet wilde lukken om te leven, zoals de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het bedoelt. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 24 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 24 oktober 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en vertel u een waargebeurd verhaal over Clausje.

Hij was 13 jaar oud en geloofde in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus…
En als hij 16 jaar zou zijn, wilde hij zich laten dopen. “Prijs de Heer!” zouden velen zeggen. Ja, maar de kerk beslist dat men eerst 16 jaar moet zijn!

‘Het is niet makkelijk om Christen te zijn’, dacht Clausje.
Hij wist dat hij snel boos werd, als iemand hem iets zei, wat kwetste. Hoe vaak struikelde Clausje niet! Hij wist wel dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het grootste voorbeeld gaf, en niet als een explosieve atoombom, door kwaad te worden, reageerde. Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zou als volgt reageren. Hij zou het kwade overwinnen met woorden van liefde en hem of haar vergeven. ‘Pfff!’ Clausje vond het maar moeilijk, hoor, en dan ook nog je naaste liefhebben als jezelf. ‘Sjonge, alle bommen en granaten nog aan toe, zeg! En dan had je ook nog ettertje Peter, die lange slungel, grrr’, dacht hij.

Mattheüs 18, vers 21 en 22  Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik
zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Clausje bad voor de etter, Peter, maar zag hem totaal niet veranderen!
Hij zei, “Waarom, Heer? Waarom?” Voorwaar,

Psalm 25, vers 3  Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak.
En Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.

Voorwaar, Clausje wou wel iedereen bekeren, of de liefde van de Heer laten zien.
Maar de grootste oorzaak, dat was Clausje zelf! Want hij was geen voorbeeld, al geloofde hij in de Heer.

In de nacht sprak ik, Rafaël, in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot Clausje…
En wat hij sindsdien geleerd heeft, is dit: Laat de liefde zien van de Heer!

Mattheüs 6, vers 11 en 12  Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En vers 14 en 15  Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

Nu is Clausje een wederom geboren Christen.
En als hij dan wel eens struikelt, dan vraagt hij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om vergeving, en gaat weer in de kracht staan van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Trouwens, ettertje Peter is ook veranderd en is zijn beste broeder in de Heer!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com