DutchVideo 2014

Circus Bontini!

DE BODE ENGEL GODS VERTELT OVER DE KLEINE BENGEL, DIE BENJAMIN ALS KIND WAS. WIJ ENGELEN GODS MOESTEN VAAK IN ACTIE KOMEN VOOR DEZE BENGEL!! EEN WAARGEBEURD VERHAAL!

Gepubliceerd op 13 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Psalm 18, vers 6 Hij hoorde mijn hulpgeroep

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Vandaag is het donderdag 13 februari 2014, en een bode engel Gods bracht deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods.

Psalm 119, vers 105  Hier staat geschreven: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Begrijpt gij deze tekst?

Nu, luister eens naar dit verhaaltje, wat waar gebeurd is…

Heel, heel vroeger, toen die kleine Benjamin 10 jaar oud was, woonde hij aan de Ohmstraat in Enschede bij zijn mama. Samen met zijn zusje had hij een oude bedspiraal zo neergezet als circus springplank in het schuurtje, dat tegen het huis aanstond. Overal waren er kaarsjes aangestoken, en verder nodigde hij heel veel kinderen uit met Anja, om samen te komen kijken naar het kindercircus, naar hun optreden. Circus Bontini noemde men dit. En wij engelen hielden ons hart vast.

Maleachi 3, vers 6  Hier staat geschreven: Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd.

De bode engel Gods sprak verder,

Veel kinderen zouden komen, en alles was klaargemaakt.

En Benjamin had een clownspak aan en was mooi geschminkt. En Anja, zijn zusje, zou dan iets doen met het springtouw onder andere.

Opeens hoorden ze: “Benjamin, Anja, eten!”

Anja vluchtte weg en riep, “Sluit jij de deur maar!”

Benjamin vergat de kaarsjes uit te blazen en sloot de deur. Toen gebeurde er iets vreemds… want het circus veranderde van circus Bontini in een circus Brantini!

Benjamin zat te eten en keek schuin naar buiten, en zei, “Mama! Wat is dat?”

Psalm 18, vers 6 tot en met 7  Daar staat geschreven: Banden van het dodenrijk hadden mij omgeven, valstrikken van de dood lagen op mijn weg. Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.

“Brand!!!” riep Benjamins moeder.

De brandweer was op tijd, om het ergste te kunnen voorkomen, ondanks dat de schuur helemaal afbrandde.

“Wat is er gebeurd?” vroeg Benjamins moeder, en van de schrik moest Benjamin lachen.

Toen kreeg Benjamin een flinke dreun van zijn moeder, want het huis was er bijna bij afgebrand! Wij engelen Gods moesten vaak in actie komen voor deze bengel.

Psalm 25, vers 4 tot en met 7  Daar staat geschreven: HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag. Gedenk uw barmhartigheid, HERE, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, HERE.

Voorwaar, en toch wisten wij: ooit zou hij een Profeet zijn, Gods geliefde eindtijdprofeet.

1 Korinthiërs 13, vers 10 tot en met 11  Daar staat geschreven: Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik ga nu, Profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik mag u zeggen, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods Heilige Geest, Zijn genade en vrede zij met u, shalom

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com