DutchVideo 2013

Chromosomen, de aanleg Gods!

14-03-2013  WELKE GENETISCHE DNA CODE EIGENSCHAPPEN HEEFT U? EN GOD SCHIEP DE MENS NAAR ZIJN BEELD; NAAR GODS BEELD SCHIEP HIJ HEM: MAN EN VROUW SCHIEP HIJ HEN. KIES HEDEN WIE GIJ DIENEN WILT!

Gepubliceerd op 14 maart 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

 

Hallo, welkom allemaal! Op 14 maart 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Beaba, Gods geliefde eenvoudige Profeet.

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Uw genetische code ligt opgeslagen in chromosomen, die zich in iedere cel in uw lichaam bevinden.

In elke chromosoom zitten in bepaalde vakken meer dan duizend genen, en ergens in dat geheel bevindt zich de aanleg Gods, Zijn werken, zoals bijvoorbeeld de ogen en het haar, die een kind van zijn ouders meekrijgt.

Johannes 3, vers 17 en 18  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Welke genetische DNA-code eigenschappen heeft u?

Psalm 58, vers 4  De goddelozen zijn van de geboorte aan afvallig, de leugensprekers dwalen van de moederschoot aan.

Spreuken 16, vers 4 tot en met 6  De HERE heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. Iedere hooghartige is de HERE een gruwel; voorwaar, hij blijft niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad.

Voorwaar, voorwaar, zijt gij echt nog steeds goddeloos?

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Kies heden wie gij, goddeloze, ongelovige, dienen wilt!

Is het Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die u eeuwig leven wil geven? Of kiest gij voor de satan, die u eeuwige pijn en verdriet wil geven?

Johannes 3, vers 16  Lees dit in uw Bijbel.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

Ik wil u ook vertellen, als u dit nog niet weet: we zijn elke donderdag live te zien, alle werkers van de laatste dagen, zoals de Here ons noemt.

Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com