DutchVideo 2016

Christen visie: ‘Voor zichzelf’

Wees geen Christen met een eigen visie, genaamd: ‘Voor zichzelf’. En de tegenstander vond het wel prachtig dat u de mond hield, en kon ongestoord verdergaan om de mens te vernietigen! Denk aan de zielen! Lees en beluister de volledige boodschap Gods.

Gepubliceerd op 25 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

DETECTIVE IN SILHOUETTE Original Filename: 10092486.jpg

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! De engel des Heren, Michaël, bracht op 24 maart 2016 woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, gij ziet en hoort zoveel!
Sommigen betalen om zich te laten opeten. Anderen plegen zelfmoord, door zich op te hangen, of voor een trein te springen. En weer een ander vraagt aan de arts, om zijn leven te laten beëindigen. Voorwaar, sommigen hebben de vreugde en toekomst in hun leven al opgegeven! Voorwaar, en vele zielen hadden nog gered kunnen worden, doordat iemand verteld zou hebben over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Maar voor velen, velen, waren er geen Christenen, alleen geheime agenten om hen heen, Christenen met een eigen visie, genaamd: ‘Voor zichzelf’. Voorwaar, en de tegenstander vond het wel prachtig dat u de mond hield, en kon ongestoord verdergaan om de mens te vernietigen! Voorwaar, mijn naam is Michaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, weet gij waar Gods warriors zijn gebleven, Gods werktuigen?
Als een speld in de hooiberg, zijn er Christenen, die hun mond wel gebruiken, tot eer en glorie van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, als gij als geheime agent eens uw donkere bril afzet en in actie komt, dan wordt het terrein teruggewonnen, het gebied waar satan de zielen wil verwoesten en overnemen!

2 Timotheüs 2, vers 1 tot en met 7  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. De landman, die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg, want de Here zal u in alles inzicht geven.

Ik herhaal vers 3  Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus.
Voorwaar, lijd om de verloren zielen, die het moeilijk hebben! Voorwaar, geef eens een bemoediging. Als er een lid lijdt, lijden we samen.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, zoekt warriors, ware strijders!
Soldaten worden getraind, om meer dan overwinnaar te zijn, om aan te vallen en te verdedigen. En u wordt ook getraind om zielen te redden, door uw mond open te doen!

Jesaja 42, vers 13 en 14  De Here trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn vijanden. Ik heb van oudsher gezwegen, Ik heb gezwegen en Mij ingehouden; nu zal Ik schreeuwen als een barende vrouw.

Amen! Voorwaar, trek uit als een held!
Wees een held voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en wees geen geheime, egoïstische geheim agent, maar denk aan de zielen!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com