DutchVideo 2012

Christen en voetbalfan? Deze boodschap is voor u!

12-11-2012  DEZE BOODSCHAP IS VOOR ALLE VOETBALFANATEN, DIE CHRISTEN ZEGGEN TE ZIJN. DE BODE ENGEL GODS BRENGT DEZE BOODSCHAP OVER AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, DIE ALLES WOORD VOOR WOORD OPSCHREEF VOOR U!

Gepubliceerd op 12 nov 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

voetbal

Volledige weergave:

Hallo! Op 12 november 2012 ’s avonds bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Selof.

Benjamin, in het leven van sommige gelovigen heeft het voetballen de plaats ingenomen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Ze komen niet langer naar de kerkdiensten. En bij anderen heeft geld de plaats van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus ingenomen.

Ze zijn zo druk met hun afgoden!

Job 25, vers 5  Zie, zelfs de maan – zij schijnt niet helder, en de sterren zijn niet rein in zijn ogen.

Benjamin, sommigen hebben zoveel kennis van hun voetbalafgoden, en kennen al die voetbalsterren.

Openbaring 9, vers 1  En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.

En weet u, maar de kennis van Gods woord hebben ze laten wegroven.

En heeft men tijd, dan richten ze zich tot hun afgoden, en nemen de andere dingen de plaats in van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. 

Sommigen gaan iedere week een bezoek brengen aan hun psychiater.

Ze zeggen dat ze dat uur echt met die man nodig hebben, om te overleven. Ze hebben geen tijd voor Hem, voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Psalm 96, vers 5  Want alle goden der volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt.

Jozua 24, vers 15  Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!

Psalm 1, vers 1  Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;

Psalm 1, vers 2  maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

2 Korinthiërs 7, vers 1  Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.

2 Korinthiërs 6, vers 17  Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine.

Wees niet gelijkvormig aan deze wereld, maar aan de werken Gods!

Waar is uw tijd gebleven? Bij uw afgoden?

Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

1 – 0 !!

Ik ga nu, Laat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, op de eerste plaats staan in uw leven!

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com