Er is in de Here geen vrees wat komen gaat!

En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God. Gepubliceerd op 7 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change […]

The total takeover of humanity!

The total takeover of the people, the secret agenda of satan, is in full swing. So as in the beginning, how satan persuaded Adam and Eve, even so many will take the fruit in another form, the vaccination. Published on January 5, 2021 by ocgng Please share and do not change © BC   Full […]

The new year is a new beginning for everyone!

It was a difficult year for many. In these very times, the end-times, it is important that one walks very close to the Lord, without spot or blemish and trusts His word. Published on January 05, 2021 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On January 3rd, […]

Satan sows inner division and doubts to make you weak!

Know this very well, that satan hates Prophet Benjamin Cousijnsen because of the messages of God and tries to debunk and destroy it. Therefore, let the faith that is in you, remains in you. If that which you heard from the beginning remains in you, you also will remain in the Son, and in the […]

De totale overname van de mens!

De totale overname van het mens, de geheime agenda van satan, is in volle gang. Dus zoals in het begin, hoe satan Adam en Eva overtuigde, zullen zelfs zo velen de vrucht aannemen, in de vorm van vaccinatie. Gepubliceerd op 6 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

Het nieuw jaar is een nieuw begin voor iedereen!

Het was voor velen een moeilijk jaar. In deze tijd, de eindtijd, het is belangrijk dat men heel dicht bij de Heer wandelt en vertrouwt op Zijn woord, en zijn klederen zonder vlek of smet behoudt. Gepubliceerd op 5 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]

Satan zaait innerlijke verdeeldheid en twijfels om u zwak te maken!

Weet dit heel goed, dat satan haat Profeet Benjamin Cousijnsen vanwege de boodschappen van God en deze probeert te ontkrachten en te vernietigen. Laat daarom de geloof dat in u is blijven. Als datgene wat u vanaf het begin hebt gehoord, in u blijft, zal u ook in de Zoon en in de Vader blijven. […]