No temblemos ni temamos!

Published on September 23, 2020 Victory in Jesus Él te cubrirá con Sus plumas, y bajo Sus alas encontrarás refugio; Su fidelidad será tu escudo y tu muralla! Haga el favor de compartir este mensaje sin cambiar © BC

Wees niet opstandig tegen de Allerhoogste

Gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heren, opdat het u wèl ga. Gepubliceerd op 29 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 28 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin […]

De andere wegen die breed zijn leiden niet naar God

Zie, zelfs de maan – zij schijnt niet helder, en de sterren zijn niet rein in Zijn ogen. Maak uw paden recht! Bekeert u van uw afgoderijen! Gepubliceerd op 28 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 September 2020, bracht […]

Alle Ereignisse auf der Welt haben mit dem Tier zu tun!

Offenbarende und prophetische Botschaft Gottes: Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Veröffentlicht am 11. September 2020 von Evangelical Endtime Machine International Bitte teilen und nicht ändern © BC   Vollständige Wiedergabe: Hallo, willkommen! Am 10. September 2020 überbrachte der Engelbote […]

He knows what is best for you!

Thus speaks the Lord to you, “Therefore you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and no one will take your joy away from you.” Published on September 25, 2020 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On September […]

Hij weet wat het beste voor u is!

Zo spreekt de Here naar u, “Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.” Gepubliceerd op 25 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 24 […]

Come sailor of the Lord, strive for His glory!

We angels of God cooperate fully with Him and they are a chosen generation to deliver the messages just like you. Published on September 24, 2020 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On September 22, 2020, the messenger angel of God brought on the […]

Kom matroos van de Here, zet u in voor zijn glorie!

Wij engelen Gods geven Hem alle medewerking en zij een uitverkoren geslacht om de boodschappen over te brengen net als u. Gepubliceerd op 24 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 21 September 2020, bracht de […]

Keep yourself unblemished or you will die!

Know this very well, that if you reject this truth, that when you reject God’s appointed Prophet, your suffering will be much worse in hell! Published on September 22, 2020 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On September 19, 2020, the messenger angel of God […]