The joy in the Lord is your strength and blessing!

In this message from God you’ll hear what are the grounds for that joy. Rather be glad that you are sharing Christ’s sufferings, so that you may be full of joy when His glory is revealed! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Jan 8, 2019 by My Shalom […]

De wan Kristen foe san a nem tenapoe!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 3 jan 2019 nanga Precious Brada nanga sisa, dem breiti, teki vermaning, de wan, libi nanga vrede nanga makandra, dan a Gado foe vrede nanga lobi sa de nanga joe. Paulus ben waarskow en brada nanga sisa a ben sori en vermaane dem, foe streefde en de wan ini […]

De vreugde in de Here is uw kracht en zegen!

In deze boodschap Gods hoort u, wat de grond van die blijdschap is. Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer Zijn luister geopenbaard wordt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 8 […]

Zie niet op het brullen van de boze, maar op de overwinning van God

Wanneer de boze je bespot, moet je er dan niet op ingaan. Luister beslist niet naar zijn woorden! Laat de bespotters maar aan God over. God zal, net als bij Nehemia, u tegemoetkomen en voor jullie strijden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 7 jan 2019 door Evangelical […]

Viele Beweise für Aliens und UFOs unter den Teppich gekehrt!

Man tut alles, um die Wahrheit zu verborgen zu halten. Die Besucher aus dem Weltraum, die gefallenen Engel, existieren wirklich, so wie auch der Mensch existiert. Die UFOs existieren auch und sind genauso real wie Ihre Flugzeuge, so wie schon von Gottes wahrem Endzeitpropheten vorausgesagt wurde, dass die Regierung weiterhin bestreitet, dass es viele Beobachtungen […]

Be the rock that the Lord can build upon

Child of the Most High, don’t be weak in spirit, but fervent! Don’t allow yourself to be weakened and mocked and blinded. Be a warrior with heart and spirit! Put away the evil that wants to overcome you, in your house, in My holy temple. (After clicking the video, wait for a moment until it […]

Be a Christian, what the name stands for!

Brothers and sisters, rejoice; listen to my appeals; agree with one another; live in peace. And the God of love and peace will be with you. Paul often warned his brothers and sisters by reprimanding and admonishing them, and strove for one to be united, one in Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ. (After clicking the […]

Many proofs of aliens and UFOs covered up!

They are doing everything to keep the truth hidden. The visitors from space, the fallen angels, really exist, as man also exists. The UFOs also exist and are just as real as your airplanes, as already foretold by God’s true end-time Prophet, that the government continues to deny that there are many sightings. One really […]

Wees de rots waarop de Here kan bouwen

Kind van de Allerhoogste, wees niet zwak van geest, maar vurig! Laat u niet verzwakken en bespotten en verblinden. Wees een warrior met hart en geest! Doe het kwaad weg, dat u wil overwinnen, in uw huis, in Mijn heilige tempel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 […]