Revelation: 2013 stands for Revelation 13!

THE LORD SHARED THE TITLE ABOVE DIRECTLY TO BENJAMIN COUSIJNSEN, GOD’S TRUE SERVANT AND END-TIME PROPHET. FURTHERMORE, MANY REVEALING PROPHECIES FOR SOME COUNTRIES: TAKE-OVER, CANNIBALISM, WORLDWIDE CHAOS! Published on Oct 3, 2013 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On October 1st, 2013, the messenger angel […]

Remember Me at the turn of the year with Muscatel grapes

THE LORD SAYS: REMEMBER ME AT THE TURN OF THE YEAR, WITH EVERY MUSCATEL GRAPE, AT EVERY TICK OF THE 24.00 HOURS. THE LORD WILL BLESS YOU BY DOING THIS, BY OBEYING, AND TO HONOR HIM IN THIS WAY! Published on Dec 30, 2015 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC Full view: […]

Gedenk Mij van oud op nieuw met Moscatel druiven

DE HEER ZEGT: GEDENK MIJ VAN OUD- OP NIEUWJAAR, BIJ ELKE (MOSCATEL) DRUIF, BIJ ELKE TIK VAN 24.00 UUR! DE HEER ZAL U ZEGENEN DOOR DIT TE DOEN, DOOR TE GEHOORZAMEN, EN OP DEZE WIJZE HEM TE EREN! Gepubliceerd op 14 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change BC © Volledige weergave: […]

With the celebration of Christmas, satan is being worshiped!

REVEALING MESSAGE OF GOD, BROUGHT ON TO PROPHET BENJAMIN COUSIJNSEN! ONE CHOSE THESE PAGAN DAYS, IN ORDER TO FEAST AND PARTY LIKE ANIMALS! THE PAGAN TRADITIONS DISTRACT MANKIND FROM THE FULL TRUTH! Published on Oct 6, 2014 by My Shalom Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! On December […]

Met het vieren van kerst wordt satan aanbeden!

OPENBARENDE BOODSCHAP VAN GOD, OVERGEBRACHT AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN! MEN KOOS DEZE HEIDENSE DAGEN, OM TE FEESTEN EN TE BEESTEN! DE HEIDENSE GEBRUIKEN LEIDEN DE MENSHEID AF VAN DE VOLLE WAARHEID! Gepubliceerd op 10 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 10 […]

Stop with that pagan Christmas tree and Christmas!

A MESSAGE OF GOD: NOW, THE LORD LETS NOT ONLY KNOW, THAT CHRISTMAS AND THE CHRISTMAS TREE ARE PAGAN TRADITIONS, BUT ALSO REVEALS THE FACTS, WHY HE DOES NOT STAND BEHIND IT, THAT CHRISTIANS CELEBRATE THIS! Published on Dec 10, 2015 by ocgng Please share and do not change © BC Full view: Hello, very […]

‘Kappen’ met die heidense kerstboom en kerstfeest!

BOODSCHAP GODS: DE HEER LAAT NU NIET ALLEEN WETEN, DAT KERST EN DE KERSTBOOM HEIDENSE GEBRUIKEN ZIJN, MAAR OPENBAART OOK DE FEITEN, WAAROM HIJ ER NIET ACHTER STAAT, DAT CHRISTENEN DIT VIEREN! Gepubliceerd op 19 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op […]

Shalom, peace be to you, spoke Yeshua HaMashiach

YESHUA HAMASHIACH, JESUS ​​CHRIST, LOVES YOU AND WANTS TO ENCOURAGE YOU WITH HIS WORDS! Published on Aug 13, 2013 by Cindy Please share and do not change © BC   Full view:  Hello, very welcome! On August 13th, 2013, Prophet Benjamin Cousijnsen received the following message from God. Benjamin writes, Early in the morning, I […]

Saint Nicholas and Santa Claus come out of evil!

KNOW THAT SAINT NICHOLAS AND SANTA CLAUS REALLY COME OUT OF EVIL AND ARE NOT THAT INNOCENT! THE LORD WARNS US, TO NOT TAKE PART IN THESE IDOL RITUALS. LISTEN OR READ ABOUT THESE ‘HYPOCRITICAL’ FEASTS! Published on Oct 20, 2013 by yrd19 Please share and do not change © BC Full view: Hello, very […]

Sinterklaas en de Kerstman zijn uit den boze!

WEET DAT SINT NICOLAAS EN DE KERSTMAN WERKELIJK UIT DEN BOZE ZIJN EN NIET ZO ONSCHULDIG! DE HEER WAARSCHUWT OM NIET DEEL TE NEMEN AAN DEZE AFGODSRITUELEN. LUISTER OF LEES OVER DEZE ‘SCHIJNHEILIGE’ FEESTEN! Gepubliceerd op 18 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte […]