The prisoner who became really free!

This story has been passed on to Benjamin Cousijnsen by God’s messenger angel, Rafaël. A prisoner goes through something special, which totally changes him! Also your life can change, if you listen… Open your heart! Published on June 18, 2012 by Cindy and My Shalom Please share and do not change © BC   Full […]

Ang batang Hesus ay nagsalita ng wika ng Kataas-taasan!

Nilathala noong ika-2 ng Disyembre taong 2012 ni Wellson DISYEMBRE 2, 2012 ISANG BAGONG PAGPAPAHAYAG, IBINIGAY NG PANGINOONG DIYOS, ANG DIYOS NINA ABRAHAM, ISAAK AT JAKOB, AT INIHAYAG NG MENSAHERONG ANGHEL NG DIYOS SA SIMPLE AT MINAMAHAL NA PROPETA NG DIYOS NA SI BENJAMIN COUSIJNSEN: ANG BATANG HESUS AY NAGSALITA! Mangyaring ibahagi ngunit huwag baguhin […]

Mayroon 2 mga paraan lamang: Langit o Impyerno, ang pagpili ay nasa iyo!

Nilathala noong ika-23 ng Nobyembre taong 2012 ni Rhean NOV 23, 2012 MAYROON LAMANG DALAWANG PARAAN: LANGIT AT IMPIYERNO. ANG PAGPIPILI AY NASA IYO, KUNG HINDI SIYA ANG PIPILI PARA SA IYO. YAONG MGA BORN-AGAIN NA MGA KRISTIYANO NA MAY TAOS NA PAGSISISI ANG MAGKAKAROON NG KALIGTASAN! Mangyaring ibahagi at huwag baguhin © BC

There are only 2 ways: Heaven and Hell. The choice is yours!

NOV 23, 2012  THERE ARE ONLY TWO WAYS: HEAVEN AND HELL. THE CHOICE IS YOURS, WHETHER HE LATER WILL HAVE TO MAKE THE CHOICE FOR YOU. ONLY THOSE WHO ARE BORN AGAIN IN CHRIST JESUS WITH A SINCERE REPENTANCE WILL HAVE SALVATION! Published on November 23, 2012 by Ailyn Please share and do not change […]

Is your passport your entry ticket?

April 3, 2012  Many people, even Christians, think they can just earn Heaven by their good deeds which they have done. God makes this clear to Benjamin among others. Published on April 3, 2012 by Cindy & My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Shalom! On April 3rd, 2012, Prophet […]

갈렙의 그 황금 스포츠 차! (365)

게시된 날짜 2012년 7월7일 by C Park 하나님의 그 메신저 천사는 한 이미지의 특별한 메시지를 가져옵니다: 갈렙은 한 가족과 그가 절대적으로 사랑하는 한 대의 스포츠 차를 가지고 있었다. 그 이후에 그의 삶에서 어떤 일이 발생하는데… 이것으로 인해, 하나님이 개입하실 수 있다! 변경하지 말고 나누십시오 © BC

Ang color bulawan nga awto nga panglumba ni Caleb!

Published on July 7, 2012 by Jennifer ANG MENSAHERONG ANGHEL SA DIOS MIDALA SA Usa ka ESPESYAL NGA MENSAHE SA IMAHINASYON: SI CALEB ADUNAY PAMILYA UG Usa ka AWTO NGA PANGLUMBA DIIN IYANG GIHIGUGMA PAG-AYO. UG UNYA ADUNAY PANGHITABO NGA MIABUT SA IYANG KINABUHI… PINAAGI NIINI, ANG DIOS MAHIMONG MAMUHAT! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw […]

The golden sports car of Caleb!

THE MESSENGER ANGEL OF GOD BRINGS A SPECIAL MESSAGE IN IMAGERY: CALEB HAS A FAMILY AND A SPORTS CAR WHICH HE ABSOLUTELY LOVES. THEN SOMETHING HAPPENS IN HIS LIFE… BY THIS, GOD CAN INTERVENE! Published on July 7, 2012 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! […]

Kees, the tough macho man!

THIS MESSAGE WAS BROUGHT BY THE MESSENGER ANGEL OF GOD; HE TELLS IT IN IMAGERY. FURTHERMORE THE MESSAGE IS ABOUT A CURSE THAT WILL DEVOUR THE EARTH. MAN HAS BROUGHT THIS ABOUT HIMSELF! Published on August 10, 2012 by My Shalom Please share and do not change © BC Full view: Hello, welcome! On August […]

Manalangin para sa proteksyon para sa iyong mga anak!

Nilathala noong ika-2 ng Hulyo taong 2012 ni ocgng ISANG BABALA MULA SA PANGINOONG DIYOS: PANGALAGAAN ANG IYONG MGA ANAK LABAN SA MGA IMPLUWENSYA NG KULTONISMO NITONG HULING MGA ARAW! BASAHIN ANG MGA HEBREO 9:27, DEUTERONOMIO 18:10-15, HOSEA 4:6, MGA AWIT 19:9, MGA TAGA EFESO 6:12-18, JUAN 3:17-21, MATEO 10:26 Mangyarihang ibahagi at huwag baguhin […]