Suriname, neem deze vermaning aan!

Dit is een ernstige waarschuwing van Jezus Christus van Nazareth, JHWH, Yeshua HaMashiach. Suriname, luister en hoor aandachtig, wat de God van Abraham, Izaäk en Jakob vandaag tot u spreekt, want velen schenden de Heilige Geest van God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 28 febr 2018 door […]

Live report from Suriname – Part 44

Published on February 21, 2018 by C Park  (our apologies for the bad audio quality) Live report from Suriname – Part 44 Evangelical EndTime Machine Ministries