Suriname, accept this admonition!

This is a serious warning from Jesus Christ of Nazareth, YHWH, Yeshua HaMashiach. Suriname, listen and hear attentively to what the God of Abraham, Isaac, and Jacob speaks to you today, for many are violating the Holy Spirit of God! Published on Feb 28, 2018 by ocgng Please share and do not change © BC […]

Suriname, neem deze vermaning aan!

Dit is een ernstige waarschuwing van Jezus Christus van Nazareth, JHWH, Yeshua HaMashiach. Suriname, luister en hoor aandachtig, wat de God van Abraham, Izaäk en Jakob vandaag tot u spreekt, want velen schenden de Heilige Geest van God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 28 febr 2018 door […]

Prayers: Postponement for Suriname and Europe answered!

PROPHETIC WARNING ‘FOLLOW-UP’ MESSAGE OF GOD FOR SURINAME AND EUROPE! HEAR ATTENTIVELY, SURINAME AND EUROPE. VERILY, THUS SPEAKS THE LORD: THE ALMIGHTY WILL OFFER YOU A POSTPONEMENT! HEAR WHAT THIS MEANS! Published on Jan 4, 2014 by yrd19 Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! On January 2nd, 2014, […]

Repent of your deceiving and misleading ways!

December 24, 2015 Warning of God to the churches in Suriname: Hear what the Lord God, YHWH, says to the churches in Suriname! Published on Dec 24, 2015 by pengharapan05 Please share and do not change © BC Full view: Hello, welcome! On December 24th, 2015, the messenger angel of God brought on the following […]

Bekeert u van uw verleidende en misleidende wandelgangen!

24-12-2015  Waarschuwing van God aan de kerken in Suriname: Hoor wat de Here God, JHWH, tot de kerken zegt in Suriname! Gepubliceerd op 24 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 24 december 2015 bracht een van de bode engelen […]

Nevertheless, the seed will grow to a ripe fruit! Suriname

Verily, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, calls on the workers of the last days, Jarra and Chaesmin and Mirella, to take responsibility themselves! Published on Nov 28, 2014 by The Lamb Is Worthy Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! In the afternoon on November 27th, 2014, an angel of […]

Toch zal het zaad groeien tot een rijpe vrucht! Suriname

Voorwaar, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, draagt de werkers van de laatste dagen, Jarra en Chaesmin en Mirella, op om zelf verantwoordelijkheid te nemen! Gepubliceerd op 27 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 27 november 2014 in de namiddag […]

Final warning of God to the church in Suriname, called ‘Gods Bazuin’

ALTHOUGH YOUR CHURCH IS CALLED ‘GODS BAZUIN’, IF YOU DON’T TAKE THE MESSAGE OF GOD SERIOUSLY, PASSED ON TO YOU ON JUNE 13, 2014, THROUGH PROPHET BENJAMIN COUSIJNSEN FROM THE NETHERLANDS, THEN YOUR CHURCH IS NOT GOD’S TRUMPET! Published on Jul 8, 2014 by pengharapan05 Please share and do not change © BC Full view: […]

Laatste waarschuwing Gods aan de kerk in Suriname, genaamd ‘Gods Bazuin’

AL HEET UW KERK ‘GODS BAZUIN’, ALS GIJ NIET DE BOODSCHAP VAN GOD SERIEUS NEEMT, DOORGEGEVEN AAN U OP 13 JUNI 2014, VIA PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN UIT NEDERLAND, DAN IS UW KERK NIET GODS BAZUIN! Gepubliceerd op 7 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]