Dutch

Waar is uw mond van vervuld?

Bewapen u als Christen steeds, bewust zijnde dat onze strijd niet tegen bloed en vlees is. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 26 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 26 oktober 2017 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over,… Continue reading

Breek uit, laat hem vrezen voor u!

Als wederom geboren kind van God geeft Hij u dezelfde macht en kracht, die Hij gaf aan Zijn discipelen. Breek uit; Hij wil u vormen tot een ware strijder Gods! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 25 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! Op 25 oktober 2017 bracht de… Continue reading

Clausje, een waargebeurd verhaal

U hoort en leest, hoe een jongen, Clausje geheten, zijn best deed om een Christen te zijn, en waarom het hem aanvankelijk maar niet wilde lukken om te leven, zoals de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het bedoelt. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 24 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:… Continue reading

Onbetaalbare schuld kwijtgescholden!

Sommigen geven aan de Heer, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hun deel, maar vergeten dat hun deel, hun schuld, reeds is vergeven, dat onbetaalbaar is, wat Hij voor hen heeft gedaan. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 23 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Shalom, hartelijk welkom! Op… Continue reading

Hij wil uw ware vriendschap!

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft vele kinderen, maar wil ook uw ware vriendschap. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 20 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hartelijk welkom! Op 20 oktober 2017 bracht Gods bode engel de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik begroet u in de almachtige… Continue reading

Wees als een smakelijk gezouten visje!

19-10-2017  Want als je gezouten bent, dan durf je gewoon Gods woord te vertellen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 19 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! Oh, wat fijn dat jullie er weer allemaal zijn. Ja, deze boodschap is voor groot en klein. En voor een boodschap… Continue reading

Laat uw toorn Gods wegnemen!

Want toorn van God openbaart zich van de Hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 19 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 19 oktober 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die… Continue reading

Trek geen Botox gezicht!

Het gaat om uw behoud, en om hoe u wandelt en denkt. Laat uw leven op de Aarde een getuigenis zijn! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 18 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Shalom, hartelijk welkom! Op 18 oktober 2017 bracht een boodschapper engel van God woord voor woord deze boodschap… Continue reading

Mijn zoon, laten uw hart en ogen Mij behagen!

De Here heeft Zijn woord gezonden. Mijn zoon, verkondigt geen werken van de Heilige Geest, die niet de werken zijn van de Heilige Geest, maar het zijn de werken van het beest! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 17 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 17 oktober 2017 werd… Continue reading

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, kondigt aan: Zie wat er gaat gebeuren!

Dit is een waarschuwende, profetische boodschap van God. O wee, u die deze boodschap niet serieus neemt; zie wat er gaat gebeuren! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 16 oktober 2017 bracht de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach zelf, Zijn… Continue reading

Every Thursday we are live on the Endtime Live TV
Radio EndtimeNews
If you want to make a donation to the EvangelicalEndtimemachine you can do so here by clicking on the logo.
Bookmark This Site
Save this site to your favorites:
Keyboard: (Ctrl+D)

Click this logo for the Newsletter

Search
Malachi 3, verse 3 And he will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them as gold and silver; and they shall offer to the LORD offerings in righteousness. And verse 10 “Bring the whole tithe into the store-house, that there may be food in my house, and test me now in this,” says the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough for.
Call out!

Are you a born again Christian and do you stand behind the messages from God given to Prophet Benjamin Cousijnsen? And are you completely fluent in your language as well as in English, and are you able to translate 100% from your own language to English, using email? Then you are warmly invited as a volunteer to help in this ministry to the honor of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, in order to work together with Marion, the secretary of the Evangelical EndTime Machine.
Ruacha, Yeshu, Shalom!