Dutch

De Twee Getuigen zijn verenigd op de Aarde!

11-09-2017  Zijn Naam zit vol kracht en overwinning en bevrijding en genezing! Verder een aankondiging van de plaatsing van een video van het Joodse huwelijk van Profeet Benjamin en Profetes Theresa. Alle dank en eer en glorie komen Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, toe, die het werk dat Hij begonnen is via Zijn Profeten, de Twee Getuigen van de eindtijd, ook zal voleindigen. Amen! (After clicking the video,… Continue reading

Hoor de donder Gods!

09-09-2017  Voorwaar, God heeft mij gezonden om verwoesting te brengen, grote regenval en stormen. En de verwoestingen zullen enorm zijn! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 9 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Dit is een mededelende, waarschuwende en profetische boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd door de engel… Continue reading

Maar voor u die Mijn naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan!

En er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Want alleen gij, die bij Hem schuilt, uw enige Rabboeni, uw Meester, zult opspringen van vreugde. Die dag zal komen en vervuld worden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 8 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Shalom, van harte welkom! Op 8 september 2017… Continue reading

Alleen indien gij u bekeert is er hoop!

07-09-2017  Voorwaar, niemand kan voor God spelen, want die zal het weten! En het oordeel zal op uw weg komen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 7 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! De bode engel van God bracht de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, wat… Continue reading

De keuze is aan u!

Aanvankelijk werden openbaringen, die Profeet Benjamin Cousijnsen bracht, zoals die over de totale overname, door velen afgedaan als bangmakerij, totdat men geconfronteerd werd met de feiten. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 7 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 september 2017… Continue reading

Hef uw ogen op al hebt gij verlies geleden!

Bekleed u en sta in Mijn kracht, dan zult gij uzelf zien stralen van vreugde! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 6 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 6 september 2017 leverde de bode engel van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen,… Continue reading

De Twee Getuigen, Profeet Benjamin en Profetes Theresa, zijn in Joodse stijl getrouwd

De hemelse profetie, het Joodse huwelijk van de Twee Getuigen, Profeet Benjamin en Profetes Theresa, werd onlangs vervuld! De Heer Yeshua HaMashiach openbaart dit zelf aan de wereld via deze boodschap. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 5 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Shalom, hartelijk welkom! Op dinsdag 5 september 2017… Continue reading

Verbaas u niet over de technologie manipulatie van de gevallen engelen!

04-09-2017  Waarschuwende boodschap Gods: satan gebruikt manipulatie en de ene leugen na de ander! Voorwaar, ook u daar, hou u altijd vast aan Zijn Woord, en de Here zal u helpen. Want Zijn Woord is getrouw. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk… Continue reading

Donder volop wereldwijd actief!

01-09-2017  Elk land of elke kerk, die zijn afgoden niet vernietigt, krijgt met mij, Donder, te maken. Verheugt u, gij die Hem kennen, want u bent Zijn kind en rijk. Maar o wee de afgodenaanbidders en zij, die Hem niet hebben aangenomen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 1 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change… Continue reading

Gebed voor genezing

Uitnodiging om het volgende genezingsgebed mee te bidden, een gebed tot genezing en herstel door de kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! Op 31 augustus 2017 bracht Gods bode engel een gebed over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Ik wil u… Continue reading

Every Thursday we are live on the Endtime Live TV
Radio EndtimeNews
If you want to make a donation to the EvangelicalEndtimemachine you can do so here by clicking on the logo.
Bookmark This Site
Save this site to your favorites:
Keyboard: (Ctrl+D)

Click this logo for the Newsletter

Search
Malachi 3, verse 3 And he will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them as gold and silver; and they shall offer to the LORD offerings in righteousness. And verse 10 “Bring the whole tithe into the store-house, that there may be food in my house, and test me now in this,” says the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough for.
Call out!

Are you a born again Christian and do you stand behind the messages from God given to Prophet Benjamin Cousijnsen? And are you completely fluent in your language as well as in English, and are you able to translate 100% from your own language to English, using email? Then you are warmly invited as a volunteer to help in this ministry to the honor of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, in order to work together with Marion, the secretary of the Evangelical EndTime Machine.
Ruacha, Yeshu, Shalom!