Verander niet in een monster!

Voorwaar geliefden, laat geen monster toe, de satan. Leer de dingen te bepraten en op te lossen, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 9 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, […]

Kom, nu is het tijd om te aanbidden!

De volgende boodschap Gods, aan u gegeven, omvat een lofprijs- en aanbiddingsgebed, tot eer van de Here God. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 8 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 8 mei 2018 […]

Openbarende boodschap over de huidige strijd in de Aardse en Hemelse gewesten

Openbarende boodschap Gods: Voorwaar, in het Hemelse luchtruim wordt er vaak gestreden, als er een ruimteschip – van de gevallen engelen – Gods luchtruim betreedt en vindt. Ook zijn er telkens vele gevallen engelen in de strijd omgekomen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 7 mei 2018 door […]

Helden, werp je in de strijd!

JHWH, de God van de Hemelse machten, richt een slachting aan. Hij is uw sterkte, uw schild, uw burcht, uw kracht en uw steun, en verlost u van al uw vijanden, en is uw bevrijder. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 4 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine […]

Zegt: “Halleluja!”

Hij heeft de satan ontwapend en de dood overwonnen. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus leeft! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 3 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. […]

Leer te accepteren en ga in gebed

Velen zijn vol ijdelheid en trots, en hoogmoedig, en zijn blind en spreken alleen maar kwaad en leugens over anderen, en zijn zelfs te trots om hun fouten te bekennen. Hun zonden scheiden hen van Mij, Yeshua HaMashiach. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 3 mei 2018 door […]

Men lacht om Israëls bewijzen omdat men blind is

Er zal een schijnvrede zijn. Nog een korte tijd, voordat de klapper komt! Dit is een openbarende boodschap Gods, op 2 mei 2018 gebracht door een engel des Heren aan Gods ware, geliefde Profeet van de eindtijd, Benjamin Cousijnsen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 2 mei 2018 […]

Verdrijf in Hem, uw Helper, de taaiste zondemacht!

In Hem, uw Helper die in u woont, verdrijft u elke angst en zorg en de taaiste zondemacht. Sta in Zijn overwinning! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 1 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk […]

Doof en blind geraakt door de werken van satan die zij wel geloven!

Satan wil uiteraard niet, dat uw ogen en oren geestelijk geopend zijn of worden, en dat men deze boodschappen deelt, vanwege de geopenbaarde waarheid door de Here God, Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach, in deze eindtijd. Velen zijn nu, door het werk van de technologische gevallen engelen, die onder andere via de media werken, verblind […]

Prijs de Koning der koningen!

Breng dank aan de Eeuwige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 27 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord […]