Wie deze boodschap verwerpt, blijft achter

Want al de Profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe “en zowel deze einde der dagen”, en indien gij het wilt aanvaarden. Mattheüs 11:13-14 Gepubliceerd op 1 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 30 november 2021, kreeg Ik, […]

Be real in your ways so as the Lord intended

Therefore, brothers “and sisters”, be more diligent to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never stumble. 2 Peter 1:10 Published on November 30, 2021 by ocgng Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On November 29th , 2021, a messenger angel […]

Wees echt in uw wandel, zoals de Here het bedoeld heeft

Beijvert u daarom des te meer, broeders “en zusters”, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. 1 Petrus 1:10 Gepubliceerd op 30 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 november 2021, […]

De verschillende namen van de duivel geopenbaard

Een informatieve en onthullende boodschap van God: Weet u de betekenis van de namen van de duivel? Lees of luister verder naar de complete boodschap. Gepubliceerd op 29 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 28 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin […]

Hoe zou u het vinden als u komt te staan voor Gods ogen met uw onbeleden zonden?

Deze vermaning is aan hen die zich bezighouden met eindeloze fabels. Gepubliceerd op 26 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 25 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen. Shalom! […]

Word verzadigd met de liefde Gods

Voorwaar, wie uit God is, behandelt de ander zoals God u heeft behandeld. Toon de ware liefde! Gepubliceerd op 25 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 24 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik […]

Voor velen zal het te laat zijn, als ze de profetieën vervuld zien gaan worden

Waarschuwende en profetische boodschap Gods: sinds 2012 gaf God door Zijn ware eindtijdprofeet de boodschappen Gods door, om de mensheid te waarschuwen, wat in de wereld gaat gebeuren, evenzo wat zich afspeelt in de wereld nu. Velen zullen erachter komen, die voorzien waren, maar het is dan al te laat. Gepubliceerd op 24 november 2021 […]

De satan weet dat zijn einde dichterbij komt!

Voorwaar, laat u niet verblinden door satan. Hij weet dat zijn einde komt, en dat de komst van Hem, die op wolk gezeten is, nabij is en bijna Zijn sikkel gaat gebruiken, om de Aarde te maaien. Gepubliceerd op 23 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]

Houd vast aan het geloof dat u hebt!

Neem acht op deze profetische boodschap Gods: En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven […]

De beste nummer 1 antivirus voor uw ziel is de Heer!

Ik spreek in beeldspraak. Een virus is schadelijk en probeert altijd uw computer te besmetten. U kunt dit ook geestelijk zien. Gepubliceerd op 19 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 18 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende […]