The voice that God uses, whether you listen or not!

God’s true end-time Prophet, Benjamin Cousijnsen, has been appointed by the only God of Abraham, Isaac, and Jacob, as God’s anointed, to pass on God’s words, which God passes on through His messenger angels. Furthermore, an announcement and invitation will follow here in order to participate in the house groups. (After clicking the video, wait […]

De stem die God gebruikt, of u nu luistert of niet!

Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, is door de enige God van Abraham, Izaäk en Jakob aangesteld om, als Gods gezalfde, Gods woorden door te geven, wat God via Zijn bode engelen doorgeeft. Verder volgt hier een aankondiging en uitnodiging om deel te nemen aan de huiskringen. (After clicking the video, wait for a moment until […]