The worldwide evangelization action of the house groups!

A message of God: On April 24th, it was already announced that all house groups worldwide will evangelize on August 28, 2015! More about this in this message. Published on May 8, 2015 by My Shalom Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! On Thursday, May 7th, 2015, Prophet […]

De wereldwijde evangelisatieactie van de huiskringen!

Boodschap Gods: Op 24 april werd er reeds bekendgemaakt, dat alle huiskringen wereldwijd op 28 augustus 2015 zullen gaan evangeliseren! Meer hierover in deze boodschap. Gepubliceerd op 7 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op […]

To the house groups and the workers of the last days

The house groups receive a few assignments from the Lord Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, as well as every worker of the last days. Published on April 25, 2015 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC Full view: Hello, welcome! On April 24th, 2015, a messenger angel of God brought on the following […]

Aan de huiskringen en de werkers van de laatste dagen

De huiskringen krijgen een paar opdrachten van de Here Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, en ook iedere werker van de laatste dagen. Gepubliceerd op 24 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 24 april 2015 bracht een bode engel Gods de […]

Verslag van de Huiskring in Suriname – vervolg

Published on Feb 12, 2015 by Gabriels SongsforJesus Dit tweede deel van het verslag van de Huiskring in Suriname gaat over het getuigenis van broeders en zusters, die de huiskring hebben bijgewoond, welke wonderen de Heer voor hen allen heeft verricht, en Die een ieder geeft wat hem toekomt, zoals staat geschreven in Romeinen 13, […]

Verslag van de Huiskring in Suriname

Published on Jan 5, 2015 by Tiny Bergs Beste luisteraars, hierbij wil ik graag een kort verslag met u delen over de huiskring in Suriname (wordt vervolgd!) Nadat alledrie de werkers van de laatste dagen terug zijn, wordt het contact met Suriname nog steeds, elke maand, onderhouden door deze drie werkers. Er werd één keer […]

Open your mouth, and I will speak through you!

The Lord Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, gave Benjamin the command to speak directly, and the Lord let His words flow through Prophet Benjamin Cousijnsen. The Lord loves you and addresses himself to you, who’re listening! Published on Jan 31, 2015 by The Lamb Is Worthy Please share and do not change © BC Full view: […]

Open je mond, en Ik zal door je heen spreken!

29-01-2015  De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, gaf Benjamin de opdracht direct te spreken, en de Heer liet Zijn woorden stromen door Profeet Benjamin Cousijnsen heen. De Heer heeft u lief en richt zich tot u, die luistert! Gepubliceerd op 29 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © […]

Report of the House Group in Texas

Published on Jan 29, 2015 by The Lamb Is Worthy Shalom… This report is from the house group in Texas.  Our little group of six has been meeting for several months now. In the beginning, when we started meeting, we wanted to discuss Bible prophecy, because we don’t hear prophecy sermons at our church or […]

Verslag van de Huiskring in Amsterdam

Published on Jan 22, 2015 by Tiny De huissamenkomsten in Amsterdam zijn gezegend. De aanwezigheid van God is goed aanwezig. Ik ervaar al een liefelijke sfeer, als ik bij Vicdan thuis kom, alsof Yeshua HaMashiach al zit te wachten. We luisteren naar enkele boodschappen, en bidden voor wat nodig is, en zingen samen. Natuurlijk wordt het […]