Jij bent veilig en beschermd door de Heer!

02-08-2018  Weet je, kinderen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vraagt maar één ding van je, en dat is je hart en vertrouwen. Want je kunt Hem vertrouwen en je kunt ook echt met Hem praten! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 2 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine […]

Pippi Longstocking

July 12, 2018  Many children have toys and pictures, and so on, from their hero or heroine at home, and so did the little Benjamin in the old days. Prophet Benjamin therefore asked the Lord whether a message should come about his past, when he himself was a little boy. Because he looked up so […]

Pippi Langkous

12-07-2018  Veel kinderen hebben speelgoed en plaatjes, enz. in huis, van hun held of heldin, zo ook de nog kleine Benjamin vroeger. Profeet Benjamin vroeg daarom aan de Heer, of er een boodschap mocht komen over vroeger, toen hij zelf nog een kleine jongen was. Want hij keek zo op tegen die oersterke Pippi Langkous! […]

Changed by God’s loving trust, attention, and forgiveness!

June 28, 2018  Jesus Christ is able to see the best in every heart. He has confidence in you too, and He knows all the good that is in you! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Jun 28, 2018 by Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share […]

Veranderd door Gods liefdevolle vertrouwen, aandacht en vergeving!

28-06-2018  Jezus Christus is in staat het beste in elk hart te zien. Ook in jou heeft Hij vertrouwen, en Hij weet wat er allemaal voor goeds in je zit! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 28 jun 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do […]

Far away yonder in Heaven

Tim and Carola want to go to Heaven. But what should they actually take with them for that distant journey? This is a message, of which the content, the drift, was conveyed on June 7, 2018, by the messenger angel of God, Rafaël, with the freedom given to Marta, in order to pass it on […]

Daarginds ver in de Hemel

Tim en Carola willen naar de Hemel. Maar wat moeten ze eigenlijk meenemen voor die verre reis? Dit is een boodschap, waarvan de inhoud, de strekking, vandaag, 7 juni 2018, werd overgebracht door Gods bode engel, Rafaël, met de vrijheid aan Marta gegeven, om deze op haar eigen manier over te brengen en te verwerken. […]

Sometimes I would like to fly like a butterfly!

A message of God in metaphor: You can also hear or read some facts about the caterpillar and the butterfly. Just like the caterpillar, we must lay down our old life, in order to be able to become a butterfly! Read or listen further in the message. Published on Nov 26, 2015 by Evangelical Endtime […]

Whoever you are, listen to Him because He will really never let you down!

Whoever you are, the Lord knows what you need. That is why you also have to listen to Him carefully. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on May 17, 2018 by Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Full view: Hey, […]

Wie je ook bent, luister naar Hem want Hij laat je echt nooit in de steek!

Wie je ook bent, de Heer weet wat je nodig hebt. Daarom moet je ook goed naar Hem luisteren. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 17 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hé, leuk dat jullie […]