De Heer Zelf noemt deze kerk Ruach!

BOODSCHAP GODS: DEZE KERK IN DE FILIPIJNEN IS DOOR GOD ZELF TOT STAND GEBRACHT, EN HET WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE GEHOORZAAMHEID VAN GODS DIENSTKNECHT EN PROFEET! YESHUA HAMASIACH ZAL JEDDY EN JEMUEL EN JENNIFER, WERKERS VAN DE LAATSTE DAGEN, MACHTIG GEBRUIKEN OM VELE ZIELEN TE BEREIKEN, JONG EN OUD! Gepubliceerd op 13 aug 2014 […]