Live Church Ruach Sunday Service – October 2019

Published on October 1, 2019 by Jeddy Piloton Hello and welcome, my brothers and sisters in Christ! This is our 48th live Church Ruach service, the church established by the Lord God Himself under the Ministry of Evangelical Endtimemachine. As written in Hebrews 13, verse 8, Jesus Christ is the same, yesterday and today and […]

Live Church Ruach Sunday Service – September 2019

Published on September 1, 2019 by Jeddy Piloton Hello and welcome, my brothers and sisters in Christ! This is our 47th live Church Ruach service, the church established by the Lord God Himself under the Ministry of Evangelical Endtimemachine. As written in Hebrews 13, verse 8, Jesus Christ is the same, yesterday and today and […]

Live Church Ruach Sunday Testimonies Service – August 2019 

Published on August 1, 2019 by Jeddy Hello and welcome, my brothers and sisters in Christ! This is our 46th live Church Ruach service, the church established by the Lord God Himself under the Ministry of Evangelical Endtimemachine. As written in Hebrews 13, verse 8 Jesus Christ is the same, yesterday and today and forever. […]

Live Church Ruach Sunday Service – July 2019 

Published on July 1, 2019 by Jeddy Piloton Hello and welcome, my brothers and sisters in Christ! This is our 45th live Church Ruach service, the church established by the Lord God Himself under the Ministry of Evangelical Endtimemachine. As written in Hebrews 13, verse 8  Jesus Christ is the same, yesterday and today and […]

Live Church Ruach Sunday Service – June 2019

Published on June 1, 2019 by Jeddy Piloton Hello and welcome, my brothers and sisters in Christ! This is our 44th live Church Ruach service, the church established by the Lord God Himself under the Ministry of Evangelical Endtimemachine. As written in Hebrews 13, verse 8  Jesus Christ is the same, yesterday and today and […]

Live Church Ruach Sunday Service – April 14, 2019 

Published on April 30, 2019 by Jeddy Piloton Hello and welcome, my brothers and sisters in Christ! This is our 43rd live Church Ruach service, the church established by the Lord God Himself under the Ministry of Evangelical Endtimemachine. As written in Hebrews 13, verse 8  Jesus Christ is the same, yesterday and today and […]

Live Church Ruach Sunday Service – March 10, 2019 

Published on March 31, 2019 by Jeddy Piloton Hello and welcome, my brothers and sisters in Christ! This is our 42nd live Church Ruach service, the church established by the Lord God Himself under the Ministry of Evangelical Endtimemachine. As written in Hebrews 13, verse 8  Jesus Christ is the same, yesterday and today and […]

Live Church Ruach Sunday Service – February 17, 2019 

Published on March 1, 2019 by Jeddy Piloton Hello and welcome, my brothers and sisters in Christ! This is our 41st live Church Ruach service, the church established by the Lord God Himself under the Ministry of Evangelical Endtimemachine. As written in Hebrews 13, verse 8  Jesus Christ is the same, yesterday and today and […]

Live Church Ruach Sunday Service – January 13, 2019

Published on January 31, 2019 by Jeddy Piloton Hello and welcome, my brothers and sisters in Christ! This is our 40th live Church Ruach service, the church established by the Lord God Himself under the Ministry of Evangelical Endtimemachine. As written in Hebrews 13, verse 8  Jesus Christ is the same, yesterday and today and […]

Church Ruach – Sports fest sa mga bata

Published on January 7, 2019 by Jeddy Piloton Sa matag tuig adunay kami gitawag ug sports fest ug among kabigon ang mga daghang mga batanon ug bata sa lain laing lugar, ilabi na ang among mga disciples sa mga lagyong mga lugar, among silang tigumon sa simbahan aron magdula ug maglipay. Buluhaton kini sukad pa […]