DutchVideo 2016

Buig u voor JHWH in Zijn heilige glorie!

Belijd Gods liefde, belijd aan JHWH, en wees trouw en zuiver. En ook alle stammen en volken, erken JHWH, de Majesteit van Zijn naam. Buig u voor JHWH in Zijn heilige glorie!

Gepubliceerd op 8 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the majesty of God

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 8 september 2016 ontving ik de volgende boodschap, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam, wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Psalm 86, vers 11  Wijs mij uw weg, JHWH, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
Psalm 89, vers 9  JHWH, God van de hemelse machten, JHWH, wie is zo sterk als u? Trouw omhult u als een mantel.
Psalm 89, vers 14  Uw arm verricht heldendaden, krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm.

Voorwaar, kunt u ook het volgende zeggen? 

Psalm 89, vers 2 en 3  Van uw liefde, JHWH, wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand, uw trouw hebt u in de hemel gevestigd.
Psalm 92, vers 11  U geeft mij de kracht van een wilde stier, met pure olie ben ik overgoten.
Psalm 96, vers 7 en 8  Erken JHWH, stammen en volken, erken JHWH, zijn majesteit en macht, erken JHWH, de majesteit van zijn naam, draag geschenken zijn voorhoven binnen.
Psalm 96, vers 9  Buig u voor JHWH in zijn heilige glorie, huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Kadosh, heilig is JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Hij zegt u het volgende:

Psalm 101, vers 7  In mijn paleis is geen plaats voor wie liegt en bedriegt, wie onwaarheid spreekt komt mij niet onder ogen.

Voorwaar, 

Spreuken 28, vers 9  Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed JHWH een gruwel.

Mijn naam is Rimio en ben een bode engel Gods.
Wees trouw en zuiver! Wandel in de waarheid, en breng een zuiver offer Zijn voorhoven binnen. En dien JHWH met geheel uw hart en ziel en verstand.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com