DutchHolidaysVideo 2014

Breek met die staf der goddeloosheid!

Waarschuwende boodschap Gods: Breek met het vieren van Sinterklaas, maar verras elkaar gerust op een andere dag, want: ze zingen voor de satan: ‘Sinterklaas Kapoentje’. Deze boodschap ontvangt u echter in uw schoentje: de volle waarheid!!!

Gepubliceerd op 13 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Sinterklaas kapoentje

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 oktober 2014 bracht een bode engel van God, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kind des Allerhoogsten, ja gij, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Jesaja 61, vers 1  De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart… tot zover.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kijkt vol ontzag en liefde naar u! 

Sirach 3, vers 17  Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft.

Voorwaar, o wat lijken al die feesten mooi en gezellig elk jaar!
Maar is het werkelijk zo leuk, om de kinderen voor te liegen over Sinterklaas en de kerstman en de paashaas?
Vertel gewoon dat ze nep zijn, dood!

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.

Voorwaar, sommigen zitten zelfs zó in hun rol, dat de satan de doden laat spreken, zodat men zich nog meer gaat verontreinigen.
Ze zingen voor de satan: ‘Sinterklaas Kapoentje’! Deze boodschap ontvangt u echter in uw schoentje: de volle waarheid! Waarom geeft u juist op die dag geschenken?
Voorwaar, gij kunt ook voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, samen gaan zingen en elkaar cadeautjes geven, wanneer gij het op uw hart hebt; dat is echt! Als gij vastzit aan de wereld en de geschenken aanneemt, dan neemt gij het geschenk aan op de dag van satan. Maar als men van elkaar houdt, en echter boven alles van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, neem het cadeau dan aan op die dag, als het echt niet anders kan! Maar zegen het cadeau en geef Yeshua HaMashiach alle dank en eer. Maar beter is het, om elkaar op een andere dag een cadeau te geven. Verras elkander eens met een cadeautje, of bloemen, of uitstapje. Er zijn betere momenten, die echt vanuit het hart komen.

Lees voor: Ezechiël 7, vers 10 en 11  Zie, de dag! Zie, het komt; de doem voltrekt zich; de staf bloeit; de overmoed spruit uit. Het geweld is opgeschoten tot een staf van goddeloosheid. Niets zal er van hen overblijven, noch van hun rumoer, noch van hun getier; verdwijnen zal al hun praal.

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com