DutchVideo 2015

Boodschappen Gods die de waarheid omtrent Obama onthullen!

Boodschap Gods, met verwijzingen naar eerder gebrachte boodschappen, die verwijzen naar en de waarheid onthullen omtrent Obama, de antichrist! U vindt ze in de Evangelicalendtimemachine.com door de titel van de boodschap in te typen.

Gepubliceerd op 20 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Obama burning in flames

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! 20 December 2015 – De bode engel van God bracht de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, El Elohím, en machtig Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Beacharia en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, sommigen zeggen onderling:
“Als Barack Obama, die vermeldt staat in de Heilige Geschriften, in het Hebreeuws: flits, bliksem betekent, en zijn auto beast heet, hoe kan het dan dat hij nog maar, als president, een jaartje heeft? En als hij aftreedt, wat zou dan de waarheid zijn, hoewel hij tegen Gods geboden inging?”

Voorwaar!
Op 5 november 2014 bracht de God van Abraham, Izaäk en Jakob u de openbarende boodschap, die een sluier wegnam, met de titel: ‘Openbaring Gods: Het uiterlijk dat Obama aannam via een menselijke kloon komt van Farao Aka Obamunaki!’ Voorwaar, in deze boodschap, wat u niet over het hoofd mag zien, werd het volgende geopenbaard: ‘Voorwaar, de verkiezingen stellen niets voor.’ Luister beslist naar deze onthullende boodschap, die de bode engel Rama bracht! Voorwaar, laat u niet misleiden door zijn charmes, van de antichrist Obama of de paus, zijn wegbereider.

Voorwaar, velen hebben niet eens in de gaten, dat ze nu al Barack Obama, het beest, aanbidden! 

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?
En vers 8  En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Voorwaar, de antichrist speelt een spel naar de wereld toe, via de media en in het openbaar.
En duizenden volgen hem, zowel vele Christenen!

Openbaring 19, vers 20 en 21  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

Voorwaar, wie kan zeggen: 1+1 = de antichrist geopenbaard?
Ook deze boodschap kunt u vinden via de Search balk. Voorwaar, in 2014 zei Obama op 5 februari 2014: “Laten wij van dit jaar een jaar van actie maken!” En inderdaad, het jaar was vol actie en geweld en overname! Voorwaar,

Sirach 24, vers 24  Zoek altijd je kracht in de Heer, houd je aan Hem vast, dan maakt Hij je sterk. De almachtige Heer is de enige God, er is geen redder buiten Hem.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com