DutchVideo 2012

Boodschap van de Here God over huiselijk geweld

25-09-2012  OM ONGEVEER 5.00 UUR WERD BENJAMIN COUSIJNSEN GEWEKT DOOR DE ENGEL VAN DE GOD VAN ABRAHAM, ISAAC EN JACOB MET DEZE AANGRIJPENDE BOODSCHAP OVER HUISELIJK GEWELD!

Published on Sep 25, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

huiselijk geweld2

Volledige weergave:

Hallo! Op de vroege ochtend op 25 september 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Mijn naam is Rafaël. Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. U daar, luister eens heel goed, ik ben de bode engel Gods en richt mij op u, die luistert.

Zei Yeshua HaMashiach, de Christus, u dit niet, om uw kinderen bij Hem te brengen?

Mattheüs 19, vers 13  Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen.

Waarom mogen uw kinderen niet tot Yeshua HaMashiach komen, Jezus Christus? Wat vreest u?

Mattheüs 19, vers 14  Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Benjamin, ik was in Heerenveen maandagavond, en zag dat deze Poolse man huiselijk geweld gebruikte…

Hij werd daarna onwel opeens, en overleed in het ziekenhuis in Drachten.

Huiselijk geweld komt zelfs voor bij Christenen…

Een meisje, Nikita, vertelde mij: “Als mijn papa en mama ruzie hebben, luister ik bij de trap, als ze heel hard schreeuwen. En ik zeg dan: “Jezus, help ons!” Ik veeg mijn tranen af, en laat mijn zusje het niet zien. Daarna lees ik haar ons favoriete Bijbelverhaal voor. Dan hoort zij niets.”

Jeremia 13, vers 15 tot 18  Hoort en leent het oor, verheft u niet, want de HERE spreekt. Bewijst de HERE uw God, eer, voordat Hij het donker doet worden, voordat uw voeten zich stoten aan de bergen in de schemering, en gij op licht hoopt, maar Hij dat tot diepe duisternis maakt, in donkerheid verandert. Maar indien gij er niet naar horen wilt, zal mijn ziel in het verborgene moeten wenen om de trots en mijn oog bitter schreien, ja van tranen vloeien, omdat de kudde des HEREN is weggevoerd.

Ik zeg u ook het volgende:

Lukas 19, vers 10  Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

U daar, huiselijk geweld stopt, als u naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaat met een hart vol berouw.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3, vers 20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

Ooit zult u, of u nu Christen bent of niet, voor de God van Izaäk, Jakob en Abraham staan.

En Hij zal u vergelden, tenzij u zich nu bekeert. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is uw Redder en Helper! Heeft u geen Bijbel? Koop er een dan! En lees 1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 8.

Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com