Church RuachDutchVideo 2015

Boodschap Gods met daarna een dankwoord

Een bijzondere boodschap Gods, overgebracht aan Profeet Benjamin Cousijnsen, met daarna een dankwoord. Klik hier: https://www.evangelicalendtimemachine.com/remember-me-at-the-turn-of-the-year-with-muscatel-grapes/

Gepubliceerd op 30 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave: 

 

Hallo, van harte welkom! Op 30 december 2015 bracht de bode engel Gods woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Restirma en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Voorwaar, 

Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen.
Job 11, vers 18  Gij zult vertrouwen, omdat er hoop is, en als gij rondgezien hebt, zult gij gerust gaan slapen.
Job 17, vers 7  Mijn oog is dof geworden van verdriet, al mijn leden zijn als een schaduw.

Spreuken 31, vers 25  Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe.

Psalm 31, vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.

Voorwaar, het is Gods eer, Zijn werk te verbergen en te openbaren.
Vrees niet en verberg niet uw gevoelens! Velen zullen het niet kunnen begrijpen, maar Hij weet wat het beste is.

Psalm 58, vers 12  En de mensen zullen zeggen: Toch is er loon voor de rechtvaardige… tot zover.

Voorwaar, ik, de Here, zag uw strijd en uw verlangen.
Ik breng u samen. Kijk daar!

Hooglied 2, vers 8  Hoor – mijn geliefde! Zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen.

Jesaja 10, vers 27  En het zal te dien dage geschieden, dat hun last van uw schouder afglijden zal en hun juk van uw hals, ja, het juk zal vernietigd worden op uw schouder.

Voorwaar, wie tegen Mij in durft te gaan, die zal veracht worden en die zal het vergolden worden.

Hooglied 1, vers 2  Hij kusse mij met de kussen van zijn mond! Want kostelijker dan wijn is uw liefde.

Voorwaar, gij zijt voorbestemd; kijk vooruit!

Jesaja 42, vers 9  Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u horen.

Voorwaar, Gods werk zal geopenbaard worden!
Zijn licht zal gezien worden! Vertrouw op de Here met uw ganse hart, en Hij zal uw paden rechtmaken en uw hart vullen met blijdschap, op Zijn tijd. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Hallo, van harte welkom! Op 30 december 2015 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom, welkom bij de Evangelical Endtimemachine en de werkers van de laatste dagen!

Dankzij uw steun en vrije giften, blijft deze website bestaan.
Onze Stuurman en Kapitein is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Hij leidt de Evangelical endtimemachine en de vrije giften.
Zo werd de kerk Ruach tot stand gebracht, waardoor vele zielen hun hart overgaven aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Dankzij uw giften werd er ook een gezin geholpen, vanwege een huurachterstand, en stond op het punt het huis te verlaten.
Ook kreeg een groep zwervers te eten en geld voor kleren.
Ook een alleenstaande moeder met drie kinderen kreeg geld voor boodschappen.
Verder kreeg de voedselbank een gift. En zo zijn er vele arme mensen geholpen, en velen vooral tot geloof gekomen!

Ook werd Profeet Benjamin uitgezonden naar de Filippijnen, om te spreken en ook om daar mensen te dopen.
Dankzij uw steun, in alle vormen van steun, zijn wonderen ontstaan, dat velen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebben aangenomen!

 

Ook via de Evangelisatie en de Huiskringen, en ook namens Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, willen we u natuurlijk voor de enorme steun, om het werk van de Heer te kunnen uitvoeren, bedanken in deze bediening.

We wensen u allen een gezegend Sjana Tova toe, een gezegend 2016!
En samen zeggen wij dan ook en sluiten we dit jaar ook af met Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com