DutchVideo 2012

Boodschap Gods: Ik zal spreken in gelijkenissen

DE BODE ENGEL GODS SPRAK: IK SPREEK TOT U VANUIT DE HEILIGE SCHRIFTEN, ANDERS GELOOFT MEN U NIET.

Gepubliceerd op 3 jul 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Spreuken

Volledige weergave:

Hallo! Deze profetie is door de bode engel Gods aan Benjamin doorgegeven op klaarlichte dag. Benjamin werd geroepen om de boodschap op te schrijven door de bode engel Gods, en deze door te geven, op 2 juli 2012.

Shalom Benjamin! Deze boodschap breng ik u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Schrijf alles op en luister goed.

Ik spreek tot u vanuit de heilige Schriften, anders gelooft men u niet, Benjamin.

Hij is een steun voor wie rechtvaardig zijn, een schild voor wie op rechte wegen gaan. Spreuken 2, vers 7

Want God is bij het rechtvaardig geslacht. Psalm 14, vers 5

Het zal je goed doen, het is als balsem op een wond, het zal je pijn verzachten. Spreuken 3, vers 8

Kinderen, luister nu naar mij, verwerp mijn woorden niet. Spreuken 5, vers 7

Draag het met je mee als een ring aan je vinger, grif het in je hart. Spreuken 7, vers 3

Daarom ben ik je tegemoet gegaan, ik zocht je en nu heb ik je gevonden. Spreuken 7, vers 15

Wie nog veel moet leren, wie nog onervaren is, kom toch hierheen. Spreuken 9, vers 4

Slechte mensen hebben geen begrip van recht, maar wie de Heer zoekt, begrijpt alles.  Spreuken 28, vers 5

Een Profeet, want hij is het over wie de Schrift zegt, Ik stuur mijn gezant voor u uit, om voor u de weg te effenen. Mattheüs 11, vers 10

Jezus vertelde hen nog een gelijkenis: Het hemelse Koninkrijk lijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaait. Het is het kleinste van alle zaden, maar als het opkomt, wordt het groter dan alle andere planten. Het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht in zijn takken komen nestelen.
Nog een gelijkenis vertelde hij hun: Het hemelse Koninkrijk lijkt op gist. Een vrouw doet wat gist in drie maten meel, en later blijkt het deeg helemaal gerezen. Dat alles vertelde Jezus de menigte, aan de hand van gelijkenissen. Hij vertelde hen niets zonder gelijkenissen. Zo ging in vervulling, wat door de Profeet gezegd is: Ik zal spreken in gelijkenissen, ik zal onthullen wat verborgen is, sinds de schepping van de wereld.  Mattheüs 13, vers 31 tot en met 35

Zoek er naar, als was het zilver, als ging het om een verborgen schat. Dan zul je begrijpen wat het betekent, ontzag te hebben voor de Heer. Dan zul je ontdekken wat het betekent, God te leren kennen. Spreuken 2, vers 4 tot 6

Benjamin, alles is door God gegeven.

Alleen een dwaas begrijpt dit niet, omdat men Gods woorden niet begrijpt of wil begrijpen.

Ik zegen u in Zijn liefde, in uw gedachten, in uw hart.

Geef Hem, Jezus Christus, de lof en de eer! Geef geen eer aan engelen, maar aan Hem. Geef Hem de eer, die het alleen toekomt: Yeshua HaMashiach, Immanuel, Koning der koningen, Jezus Christus, die is, die was en die komt. De tijd is om, Hij komt!

Shalom, HaMashiach, Ruach! sprak de engel Gods.

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com