DutchVideo 2012

Boodschap Gods: Hoor de stem die u wil redden!

05-09-2012  LICHT EN DONKER GAAN NIET SAMEN, NET ZOALS HEMEL EN HEL, REINHEID EN ZONDE, WAARHEID EN LEUGEN, NET ZOALS: JEZUS AANNEMEN OF JEZUS CHRISTUS VERWERPEN. HEBT U DE KEUS AL GEMAAKT?

Gepubliceerd op 5 sep 2012 door eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

Luister!

Volledige weergave:

Hallo! Op 5 september 2012 schreef Benjamin Cousijnsen: In de ochtend werd ik geroepen…

Shalom! Ik ben de bode engel Gods Rachel. Ik kom tot u, Benjamin Cousijnsen, in de naam van Yeshua HaMashiach, de Christus Jezus.

U daar, overdenk wat ik tot u gesproken heb, en al die andere bode engelen Gods.

Zij kwamen uit naam van de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Als u nog niet of juist wel van Jezus Christus gehoord hebt: deze woorden geef ik u door via de Profeet Gods.

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.

Hoor de stem, die u wil redden!

Johannes 3, vers 19  Dit is het oordeel, dat het licht – “daar wordt Jezus Christus mee bedoeld!” – in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis – “daar worden alle werken van satan mee bedoeld!” – liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

Hoe zit het met u? Hebt u de keus al gemaakt?

Johannes 3, vers 20 en 21  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht – “Jezus Christus dus!” – en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Licht en donker gaan NIET samen.

Net zoals hemel en hel, net zoals reinheid en zonde, net zoals waarheid en leugen, net zoals Jezus aannemen of Jezus Christus verwerpen.

Maleachi 3, vers 5  Ik zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers, tegen de meinedigen, tegen hen die het loon van de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de HERE der heerscharen.

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Jezus Christus is de enige Weg!

Bekeer u en kom bij Hem met al uw zonden, en vraag om vergeving. Ga van de duisternis naar het Licht der wereld: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

U kunt niet twee heren dienen!

Johannes 7, vers 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Vrees de Here. Wie niet wil horen, gaat verloren.

1 Johannes 2, vers 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet.

1 Johannes 2, vers 5 en 6  Maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Wandel als Jezus Christus…

In Hem zijn geen gebondenheden, zoals roddel, haat, leugen, verslavingen, liefdeloosheid, enzovoort. Hij is uw grote voorbeeld!

1 Korinthiërs 12, vers 31  Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

De tijd is zeer nabij!

Luister naar wat de Here u heden doorgaf via de Profeet Benjamin. Ik ga nu. Ik de bode engel Gods groet u, zoals gesproken wordt in de hemelse gewesten: Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com