DutchVideo 2015

Boodschap Gods: Als Christen ga je niet roddelen!

Boodschap Gods: Voorwaar, verplaats u eens in uw naaste! Hoe zou u zich voelen, dat men u kwetst en grapjes maakt, of beschuldigt en dingen zegt, wat een leugen is?

Gepubliceerd op 16 juni 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

do not gossip

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 16 juni 2015 bracht een bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kwaadsprekers en leugenaars kom je niet in de hemel tegen!
Want kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Mattheüs 7, vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan… tot zover.
Mattheüs 22, vers 39  Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Voorwaar, al bent u voorganger, of de leidende oudste, of wie dan ook, als Christen ga je niet roddelen!

Romeinen 12, vers 8 tot en met 10  wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.
En vers 17 en 18  Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Voorwaar, maak uw wegen recht, voordat u als Christen mag zwaaien voor de hemelpoort, en niet binnengelaten wordt vanwege uw kwaadsprekerijen en leugens!
Stop ermee!

Mattheüs 25, vers 40  En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

En Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com