DutchVideo 2016

Bomexplosie luchthaven Brussel door terroristen veroorzaakt!

Openbarende boodschap Gods: De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, openbaarde meteen – voordat het is uitgezocht in de wereld – via Zijn dienstknecht en Profeet Benjamin Cousijnsen, dat er een aanslag op de luchthaven van Brussel heeft plaatsgevonden. Ook dit was voorzegd, en Benjamin geeft nog een voorzegging, openbaring door voor Turkije!

Gepubliceerd op 22 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

bomb explosion Brussels Airport was terrorist attack

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 22 maart 2016 werd de volgende openbarende boodschap Gods door de engel des Heren woord voor woord overgeleverd aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, luister aandachtig!
Profeet Benjamin had u gewaarschuwd, dat er vele ISIS terroristen waren overgekomen, extreme moslims. Het geweld zit echter niet in rustige wateren. Voorwaar, wederom heeft er een aanslag op de luchthaven van Brussel plaatsgevonden, waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Voorwaar, zo zullen er ook meerdere aanslagen komen!

Voorwaar, raakt het u niet?
Zie, is het niet tijd om de waarheid onder ogen te zien? Het kan zo opeens voor uw neus plaatsvinden!

Habakuk 3, vers 16  Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste; op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen; bederf kwam in mijn gebeente en ik beefde op de plaats waar ik stond; toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk dat met benden ons aanvalt.

Amos 5, vers 9  Hij, die verwoesting doet opflitsen over de sterkte, zodat verwoesting over de vesting komt.
En vers 13  Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het is een boze tijd.
En vers 20  Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.

En Zacharia 5, vers 3  Toen zeide hij tot mij: Dit is de vloek die uitgaat over het ganse land: volgens deze wordt ieder die steelt, van dit ogenblik af weggevaagd en volgens deze wordt ieder die vals zweert, van dit ogenblik af weggevaagd.

Voorwaar, gij daar, red uw ziel! 

Maleachi 3, vers 6 en 7  Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd. Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren?

Voorwaar, belijd uw zonden en onderwerp u!
Er is maar één veilige weg.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, er is redding en bescherming bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Voorwaar, spoedig zal Turkije ook een klap te verwerken krijgen. Alles wat voorzegd, zal plaatsvinden!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com