DutchVideo 2018

Blijf zuiver als Gods kostbare parel

Boodschap Gods: Ikzelf, Yeshua HaMashiach, sta je ter zijde; Ik zal je overal beschermen, waar je ook heengaat. Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Kadosh, Heilig is de Here; zie op Hem! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 7 december 2018 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla, een bode engel Gods.

Voorwaar, kostbare parel Gods! 

Genesis 28, vers 15  En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat… tot zover. En lees ook verder vanaf: want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd.

Exodus 3, vers 14  Toen zeide God: Ik ben, die Ik ben. Tot zover.

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

2 Kronieken 25, vers 8  Doch gij, ga, doe maar, wees sterk tot de strijd… tot zover. En lees ook verder vanaf: want God heeft de macht te helpen en de macht te doen struikelen.
En vers 9 vanaf: De Here kan u meer geven dan dit.

Nehemia 8, vers 10 vanaf: Weest niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Psalm 31, vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
En Psalm 32, vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en zie op Hem! 

Psalm 32, vers 10  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid.
En Psalm 34, vers 9 en 10  Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man, “maar ook de vrouw”, die bij Hem schuilt. Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.

Voorwaar, 

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Voorwaar, blijf zuiver als Gods kostbare parel! 

Mattheüs 11, vers 27 tot en met 30  Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com