DutchVideo 2022

Blij dat ik rij

Voorwaar, sommige engelen lachen om de tekst op de sticker op uw auto. ‘Blij dat ik rij!’

Gepubliceerd op 2 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 31 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, daar gaat u weer, gehaast met uw auto naar uw werk.
Hoewel u gebeden hebt heel snel voor bescherming, houden de Here en de engelen Gods hun handen voor de ogen vanwege uw manier van rijden. Voorwaar, de engelen Gods staan elke dag al klaar op de startbaan om u heel erg snel te beschermen, maar vooral al die anderen in hun auto’s en de voetgangers. Voorwaar, zelfs vele engelen Gods begrijpen niet waarom u mag rijden. Voorwaar, u had reeds allang dood kunnen zijn, maar dankzij Zijn liefde en geduld met u, en uw autostunts, redde de Here u niet alleen aan het kruis uw leven, maar ook keer op keer in uw leven op de weg.

Voorwaar, wees dankbaar wanneer u weer eens veilig thuis bent.
Dank u dan altijd dat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus u beschermd heeft en geeft Hem alle glorie en eer voor uw behoudenis? Voorwaar, u zou ook de Here, uw liefhebbende Vader kunnen danken voor al die geredde zielen op de weg, wanneer u eraan komt. Voorwaar, sommige engelen lachen om de tekst op de sticker op uw auto. ‘Blij dat ik rij!’

Johannes 10, vers 11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
En vers 14 tot en met 16 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.
En vers 27 tot en met 30 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.
En Johannes 15, vers 16 en 17 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

Voorwaar, hebt elkander ook lief wanneer u weer moet rijden.
Rijd voorzichtig en verstandig. Amen! Sommigen denken dat ze Max Verstappen zijn.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com