DutchVideo 2015

Bionica Cybernetica, een gevallen engelen technologie met als doel de mens te vervangen!

Boodschap Gods: Men probeert nu eerst de mens vertrouwd te maken via onder andere de media, met robots van Bionica Cybernetica technologie. Met behulp van de technologische gevallen engelen wil satan de mens vervangen!

Gepubliceerd op 29 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Bionica Cybernetica

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 29 juli 2015 bracht de engel des Heren, de bode engel van God, woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende openbarende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Jismaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, in het verborgene heeft men als test, via de modernste Bionica Cybernetica technologie, een levensechte menselijk robot ingezet.
Met behulp van de technologische gevallen engelen wil satan de mens vervangen! Men probeert nu eerst de mens vertrouwd te maken via de media en speelfilms, door te laten zien en doen geloven, dat robots de toekomst zouden zijn. In sommige landen voert men, zelfs zonder dat de patiënten het weten, in ziekenhuizen operaties uit, en vervangen een menselijke chirurg door een robot, omdat ze hun werk sneller zouden doen! Ook robotarmen gebruikt men voor een operatie. In de Verenigde Staten zijn velen bezweken, doordat de accurate robotchirurgie in actie kwam.

De menselijke robot wordt zelfs in het leger ingezet, en men laat de robot op afstand, via een satelliet, opdrachten uitvoeren!
Voorwaar, kenmerkend voor de werken van de gevallen engelen, is dat men de modernste technologie kan manipuleren via een satelliet!
Ook is het zo, dat wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet erkent als zijn of haar Heer en Zaligmaker, en Hem telkens verwerpt, geen bescherming heeft en overgenomen kan worden door het rijk van satan. Voorwaar, wees geen heiden, een ongelovige, die niet aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toebehoort en tot Israël. Laat u redden! Want de totale overname is in alle vormen zichtbaar aanwezig en in volle gang!

Voorwaar, wie een relatie hebben met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zullen worden gered.
Maar wie Hem verwerpt, zal in een echte horror terechtkomen. Gods kinderen zullen weggenomen worden, voordat het ergste komt, en naar de hemel gaan!

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com