DutchVideo 2016

Bijbels vragenspel

Sommigen zijn al jaren Christen, maar kennen Gods Woord nauwelijks. Pak een pen en papier, en doe mee en test uw Bijbelkennis!

Gepubliceerd op 29 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Biblical question game

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 29 september 2016 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam, wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods.

Neem een pen en papier, want uw kennis wordt getest! 

Vraag 1  Uit hoeveel boeken bestaat het Oude Testament?
Uit 29 of 39 of 49 boeken?

En nu vraag 2  Uit hoeveel boeken bestaat het Nieuwe Testament?
27, 30 of 33 boeken?

En vraag 3  In hoeveel dagen schiep God alles?

Vraag 4  Wat deed God op de zevende dag?
Voorwaar, ik maak het nu iets moeilijker!

Vraag 5  Wat gebeurde er toen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, stierf?

En nu vraag 6  Wie zei, toen Yeshua stierf: “Waarlijk, deze mens was een Zoon Gods!”?

Vraag 7  Maak de zin af, die Yeshua voor de Hemelvaart tegen Zijn discipelen sprak: “Mij is gegeven alle macht…”

Laatste vraag, vraag 8  Is het waar dat Johannes en Petrus de verlamde voor de tempelpoort niet konden genezen?
Tot zover. U krijgt straks de antwoorden.

Voorwaar!
Sommigen zijn jaren Christen, en weten zelfs niet of het Mattheüs evangelie tot het Oude of tot het Nieuwe Testament behoort.
(En geef hem eens aan mij… Ik heb hem. En zo ziet u hem helemaal goed…)
Sommigen lezen de Bijbel zelfs nooit, en klagen als satan aanvalt! Maar gebruik uw wapens!

Hebreeën 4, vers 12 en vers 13  “Zegt:” Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Als Gods Woord in u is, bent u meer dan overwinnaar!
Want u weet Gods tweesnijdend zwaard te gebruiken. Het zit in uw ziel, geest en gewrichten en merg, en vooral in uw hart en gedachten! Lees de Bijbel, want hoe meer kennis, des te meer u overwint met Gods Woord. Amen!

En nu krijgt u de antwoorden.

Vraag 1  Uit hoeveel boeken bestaat het Oude Testament?
Wat was het antwoord? Het antwoord is 39 boeken.

En vraag 2  Uit hoeveel boeken bestaat het Nieuwe Testament?
Het antwoord op vraag 2 is 27 boeken.

En vraag 3  In hoeveel dagen schiep God alles?
Het antwoord is 6 dagen.

Vraag 4  Wat deed God op de zevende dag?
Op de zevende dag rustte de Heer.

Vraag 5  Wat gebeurde er toen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, stierf?
Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden, en er kwam een grote aardbeving!

En vraag 6  Wie zei, toen Yeshua HaMashiach stierf: “Waarlijk, deze mens was een Zoon Gods!”?
Het antwoord is: de Romeinse hoofdman bij de kruisiging.

Vraag 7  Maak de zin af, die Yeshua HaMashiach voor de Hemelvaart tegen Zijn discipelen sprak: “Mij is gegeven alle macht…”
Het antwoord is: “in hemel en op aarde”.

Laatste vraag, vraag 8  Is het waar dat Johannes en Petrus de verlamde voor de tempelpoort niet konden genezen?
Nee.

Dan gaan we nu verder.
Lees de Bijbel, want hoe meer kennis, des te meer u overwint met Gods Woord. Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook wij zeggen, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com