DutchVideo 2020

Bidden is krachten in beweging zetten!

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil graag dat u in stilheid en nederigheid en respect tot Hem komt, en luistert naar Zijn stem, en vol eerbiedigheid. Satan heeft vaak pogingen gedaan, om u tegen te houden, omdat hij het meest vreest voor het gebed!

Gepubliceerd op 23 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 maart 2020 bracht de bode engel de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Prasya, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, bidden is krachten in beweging zetten, vanwege het vertrouwen en geloof.
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is almachtig! En het gebed betekent ook een geestelijk samenzijn met Abba, Vader: een innerlijke dienst van de hoogste vorm met onze Hemelse Vader en Hogepriester. Het is nodig, om uw lichaam en ziel en geest en verstand en hart te onderwerpen aan de Heilige Geest, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij wil graag, dat u in stilheid en nederigheid en respect tot Hem komt, en luistert naar Zijn stem, en vol eerbiedigheid. Hij wil uw geest doordringen.

Voorwaar, satan heeft vaak pogingen gedaan, om u tegen te houden, omdat hij het meest vreest voor het gebed!
Bidden tast zijn macht aan, brengt zijn plannen in de war, en het verwoest zijn rijk! En hij vervult je lichaam, ziel en geest met onrust en ongeloof. En je lichaam is dan moe, en je gedachten zijn opgejaagd, onder andere; je geest is gedrukt, en heel je lichaam verkeert in een rusteloos protest. Voorwaar,

Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken.
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

Voorwaar, je moet God een welgevallig offer brengen, en het gebed en lichaam in bedwang houden en het onder de controle van de Heilige Geest brengen.

2 Korinthiërs 2, vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

Voorwaar, wedersta satan!
Een gebed is een geestelijke strijd. Maar door alles heen bent u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, meer dan overwinnaar! Een gebed is een krachtig wapen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com