DutchSalvation PrayerVideo 2012

Bid vanuit uw hart dit gebed en geloof!

25-09-2012  U SPREEKT EEN GEBED, EN ZIJ DIE LUISTEREN MOGEN UW WOORDEN GODS HERHALEN, DIE DE HEILIGE GEEST U NU DOORGEEFT, SPRAK DE ENGEL DES HEREN.  MARKUS 11:24

Gepubliceerd op 25 sep 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share, and do not change! ©BC

bid dit gebed

Volledige weergave:

Hallo! In de namiddag op 25 september 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap van de Here God over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben de bode engel Gods Rafaël. Luister goed. Ik richt mij tot u, die luistert!

Marcus 11, vers 24 tot en met 26  Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

Laat niets uw gebed in de weg staan!

Jakobus 5, vers 13 tot en met 14  Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.

Ik zeg u in de naam van Yeshua HaMashiach, de Christus, dit: 

Jakobus 5, vers 16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Benjamin Cousijnsen, u spreekt een gebed, en zij die luisteren, mogen uw woorden Gods herhalen, die de Heilige Geest u nu doorgeeft. Bid vanuit uw hart en geloof!

“Heilige Geest, lieve Vader, uw heilige Naam worde geheiligd.

Vergeef onze zonden. O lieve drie-enige God, ik heet u welkom en waardeer u. Ik geloof in u en houd van u. Ik vertrouw op u. Ik wil u volgen, mijn leven lang. U bent Mijn Genezer, u bent een Banier en u vecht voor mij.

U geneest op dit moment mijn geest en mijn verstand en ziekte en lichaam. U bent Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die toen en heden Dezelfde is. Ik dank u vanuit mijn hart en prijs uw heilige Naam! Laat uw genezende kracht nu door mijn leven en lichaam vloeien. Jehovah-Jireh, ik prijs u en loof u en dank u, dat u in mijn leven bent, en mij dat geeft, wat ik nodig heb! Amen!”

Prijs Yeshua HaMashiach, prijs de God van Izaäk, Jakob en Abraham! sprak de bode engel Gods.

Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com