DutchVideo 2012

Bid om bescherming voor uw kinderen!

Een waarschuwing van de Here God: Bescherm uw kinderen tegen de occulte invloeden in deze eindtijd! Lees Hebr. 9:27 / Deut. 18:10-15 / Hos. 4:6 / Psalm 19:9 / Efez. 6:12-18 / Joh. 3:17-21 / Matth. 10:26

Gepubliceerd op 2 jul 2012 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12  (incl. new audio)

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De inhoud van dit droom visioen is doorgegeven door de bode engel Gods aan Profeet Benjamin Cousijnsen in de nacht van 2 juli 2012. Benjamin schrijft,

Ik sliep toen ik deze woorden hoorde…
Shalom, Benjamin, volg mij! Ik ben tot u gekomen in de Naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Ik volgde de engel Gods… De engel Gods zei, Benjamin, ik plaats u elders bij een Christelijk gezin; men ziet ons niet.
De slaapkamer veranderde en begon van beeld te veranderen…

Ik was bij een gezin, een man en vrouw en twee kinderen.
De engel Gods zei, Dit is een gezin, dat ’s zondags altijd naar de kerk gaat; kijk en leer!
Het was zondag, hun kinderen waren 7 en 9, twee meisjes. Voordat ze naar de kerk gingen, was de moeder haar bril kwijt. Allemaal zochten ze er naar.
De vader van de kinderen was nu aan de eettafel gegaan… “Hier ligt de bril!” riep hij. Ze gingen bidden en eten, en gingen naar de kerk.
Wij bleven achter en we bekeken de trouwfoto’s en wat andere foto’s. Ik vroeg de engel, “Waarom ben ik hier?”
Benjamin, wij gaan nu naar maandag… De kinderen kwamen uit bed. De meisjes moesten naar school. De moeder kuste de kinderen, en de vader ging hen wegbrengen naar school. Ze zaten op een Christelijke basisschool.

Benjamin, zei de engel, als de kinderen naar school gaan, worden ze niet bedekt onder het Bloed van Jezus Christus.
Deze ouders moeten leren, voordat hun kinderen naar school gaan, dat ze samen bidden om bescherming, omdat vele scholen een bron van de duisternis zijn! Hun onderwijzeres gelooft in reïncarnatie en probeert het over te brengen.

Hebreeën 9, vers 27  En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel.

Ook legde men aan de 7-jarigen uit, wat dierenriemtekens betekenen.
Maar op deze Christelijke school werd er niet verteld, helaas niet, dat er juist tegen gewaarschuwd wordt!  Deuteronomium 18, vers 10 tot 15.

Ook de New Age met zijn occultisme, en de andere leringen, kunnen alleen doordringen, indien de kennis van Gods woord verloren is gegaan, Hosea 4, vers 6, Psalm 119, vers 9.
Het kind is gemakkelijk te beïnvloeden, omdat het nog niet kan relativeren.
Ouders moeten ook nooit zomaar hun TV aandoen, want het beest kwam tot leven, sprak de engel! De grootste list is dat satan via de media, radio, TV, school, familie wil laten geloven dat Jezus Christus niet bestaat. Er zijn allerlei verlokkingen!
Het kind wordt vertrouwd gemaakt met de occulte wereld van sprookjes, demonen, bezweerders, zogenaamde goede geesten, feeën, heksen, Halloween…

Benjamin, gelovige ouders moeten alert zijn in deze eindtijd!
Ze moeten waken over hun kinderen, ook over hoe men hun kind kleedt. Ik zeg u in de Naam van Jezus Christus, ik ben de bode engel Gods, en zeg u, Leer uw kind uit de geschriften Gods; neem tijd! Bewapen uw kinderen!  Efeziërs 6, vers 12 tot 18.
Ik zeg u ook, Op een leven zonder God volgt de eeuwige verdoemenis.
Benjamin, naar de kerk gaan is niet genoeg voor een kind.  Johannes 3, vers 17 tot en met 21.
Benjamin, ik breng u terug; geef deze boodschap door!

U daar, u had altijd al een gezegend gezin willen zijn.
Dan zult u ook uw kinderen niet aan hun lot moeten overlaten. Spreek over de gevaren van de wereld! Onderwijs hen als ouders, en wees een voorbeeld in uw doen en laten. Jezus zegt, Laat de kinderen tot Mij komen.

Bevindt u zich in deze situatie?
God houdt van u en Hij wil u helpen; Zijn hulp is echt!
Benjamin, ik breng u nu terug… Opeens veranderde de slaapkamer weer en de engel zei: Benjamin, de ouders moeten, waar zij hun kinderen ook naartoe brengen, voor hen bidden, en hen de bescherming en de bedekking in Jezus Christus meegeven. Geef deze belangrijke boodschap door! 

Mattheüs 10, vers 26

Shalom! sprak de bode engel Gods.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com