DutchSalvation PrayerVideo 2013

Bid en spreek niet als een sneltrein!

07-03-2013  BIDDEN IS TIJD NEMEN, ZOALS EEN STOPTREIN EVEN OVERAL BIJ STILSTAAN. BID HET GEBED IN DEZE BOODSCHAP MEE, ALS U JEZUS CHRISTUS IN ALLE EENVOUD IN UW LEVEN TOELAAT ALS UW VERLOSSER!

Gepubliceerd op 7 maart 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC 

Breng dank aan de Eeuwige

Volledige weergave:

Welkom! Ik wil u vragen om u op de Heer te richten en Hem te danken.

Wij danken Hem ook voor alles wat Hij gedaan heeft in ons leven tot nu toe, dat hij, ja,  zulke bijzondere boodschappen mag doorgeven in deze tijd. We dragen het aan Hem op… (luister ook naar de muziek)

Van harte welkom! Op 7 maart 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods.

Gij leert Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, echt kennen als gij bidt, maar bid niet zoals een sneltrein!

Hoe zou u het vinden dat Hij tegen u sprak als een sneltrein? Vergeet niet, is dit respectvol?

Als gij met iemand praat over dingen, waarmee gij het moeilijk hebt, vindt gij het niet prettig als er een ander bij zit, die mee kan luisteren en zich er mee kan bemoeien.

Als gij met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, praat, is het ook niet nodig, dat een ander zich er mee kan bemoeien.

Bidden is tijd nemen, zoals een stoptrein: even overal bij stilstaan.

Wilt u Jezus Christus aannemen in uw leven, in uw hart?

Bid mij dan na met een open hart, en geloof dat Jezus Christus op dit moment in uw leven komt, terwijl u deze woorden in alle rust na bidt. Zeg:

“Heer, hier ben ik. Ik belijd mijn zonden, en vraag vergeving. Ik wil u, Yeshua, Jezus, aannemen als mijn Redder en Verlosser. Ik wil verder leven met u en wandelen, in de naam van Jezus Christus, Amen!”

Bid vanuit hart en gebruik geen interessante, moeilijke woorden!

Bid begrijpbaar, eenvoudig, zoals een kind praat naar de Vader toe, vanuit uw hart.

Mattheüs 6, vers 5 tot en met 14  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. Bidt gij dan aldus…

Bid maar met mij mee:

“Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.”

Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

De bode engel Gods sprak verder, 

Even terug naar dit gedeelte, voorwaar, in Mattheüs 6, vers 6 staat: ‘Maar gij, wanneer gij bidt…’

Bidden is uw hart en gevoelens laten spreken en u overgeven, helemaal. Het verlanglijstje indienen bij Hem en vertrouwen, geloven en verwachten, dat gij krijgt wat gij vraagt. Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden, maar niet door zeuren en schreeuwen. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geeft u het volmaakte gebed, dat in Mattheüs 6, vers 9 tot en met 13 staat.

Is dit een volmaakt gebed, omdat Hij het u leerde?

Of is het om de inhoud?

Vind u dit ook volmaakt?

Als gij het nog niet kent, zou u het uit uw hoofd kunnen leren.

Ja! De trein is gestopt…

Voordat u overstapt, bid niet als een sneltrein.

Mijn naam is Sinaja.

Ga ook naar een volle evangelische kerk, sprak de bode engel Gods.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com