DutchSalvation PrayerVideo 2013

Bid dit gebed en word gered!

LUISTERT U AL EEN TIJDJE NAAR DEZE BIJZONDERE BOODSCHAPPEN? DEZE BOODSCHAP KAN UW LEVEN VERANDEREN. ALS U UW HART OPENT EN JEZUS CHRISTUS TOELAAT, ZULT U ERVAREN DAT HIJ LEEFT IN U VOORTAAN; BID HET NA!

Gepubliceerd op 8 jan 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

vrede

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 januari 2013 bracht de bode engel Gods een speciale boodschap over, die ik u zo voor ga lezen. Het bevat het ‘zondaarsgebed’; – zo wordt dat genoemd – het houdt in dat u Jezus Christus toelaat in uw leven.

Heeft u al geruime tijd het verlangen, om Christus in uw leven toe te laten?

Dan mag u in alle eenvoud mij nabidden, zo meteen als ik dit ga lezen. Zeg mij maar gewoon na, en geloof dat Christus in uw leven komt en dat u een nieuwe schepping wordt.

Ik wil u eerst een lied laten horen, een klein stukje…

Zorg ervoor dat het inderdaad goed is met uw ziel, zoals het liedje zegt in het Engels, dat als de Heer komt, dat het in orde is met uw ziel, en dat u de Heer verwacht. Want Hij zal niet meer lang op zich laten wachten; zorg dat u erbij bent. Amen!

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben de bode engel Gods, Saraia.

Voorwaar, sluit uw ogen en vouw uw handen, en zeg mij na:

“Lieve Vader, uw naam worde geheiligd.

Vergeef mij mijn overtredingen, ik breng ze naar u. Wees mij alstublieft genadig als zondaar.

Ik heb mij altijd voor doof gehouden, om mijn eigen wil te doen.

Ik vraag u, of u mij nu wilt aanraken, en ik besef dat u voor mij aan het kruis de losprijs heeft betaald, en mijn zonden gedragen heeft op het kruis van Golgotha.

Heer, red mij. Ik geef mijn hart en geest, ziel en lichaam aan u. Ik dank u, dat ik vanaf nu gereinigd ben, en dat uw Bloed mij genezen heeft. Geprezen zij de God van Izaäk, Jakob en Abraham, en dat ik mijn leven in uw hand mag overgeven, en dat ik mij nu uw kind mag noemen! Dank u, Here, voor uw geestelijke wapenrusting, Efeziërs 6, vers 10 tot en met 18.

Ik heb uw lief, en dit is mijn dag! Ik prijs u, want ik behoor u toe!

Ik zal mijn relatie onderhouden en beloof u, om u te dienen.

Dank u, Vader, dat u alle machten en krachten verbroken hebt, en ik zeg het in Jezus Christus’ naam, Amen!”

Voorwaar, wie Jezus Christus heeft aangenomen, zal eeuwig leven hebben.

U daar, men kan niet leven van brood alleen. Eet van het Brood des Levens, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en breek met alles, wat u van Hem aftrekt! Zoekt eerst Zijn Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Wie de zonde doet, is uit de duivel.

1 Johannes 5, vers 10 tot en met 12  Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft “of afwijst”, heeft het leven niet.

1 Johannes 5, vers 4 tot en met 9  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft.

Voorwaar, voorwaar, sprak de bode engel Gods,

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest, “van de Heilige Geest”, is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Daar komt bij: de vrijmoedigheid om te getuigen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Dit is de tiende vrucht nu.

Galaten 5, vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Met Hem zijt gij waarlijk meer dan overwinnaar, halleluja!

Spring op, verheug u, jubel!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com