DutchVideo 2015

Bent u geroepen om het team te komen versterken? 

Boodschap Gods: Misschien bent u die ene persoon, die Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, geroepen heeft, die het team komt versterken van de werkers van de laatste dagen! Hoor dan wat de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, van u vraagt in deze boodschap!

Gepubliceerd op 25 feb 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Flags countries languages globe

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 25 februari 2015 bracht een bode engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kind van de Allerhoogste, mijn naam is Lovesadai; ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, misschien zijt gij wel die ene persoon, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geroepen heeft, die het team komt versterken van de werkers van de laatste dagen.
Voorwaar, gij moet wel vrij van roken, drugs of alcohol zijn. Men kan niet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bevlekt in smerig linnen dienen, en als een wolf in schaapsklederen de Evangelical Endtime Machine in zonde dienen!

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Voorwaar, als gij gedoopt zijt en wederom geboren, dan zijt gij geheel anders, en hebt gij een afkeer van de zonde en onderhoudt u uw relatie.
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: En wie dorst heeft, kome! en: Wie wil…

Voorwaar, spreekt gij Engels of Spaans of Duits of een andere taal?
En gij wilt helpen om de boodschappen in te spreken van Gods ware eindtijdprofeet, en gij gelooft dat hij Gods Profeet is, dan kunt gij u aanmelden. Stuur een foto en vertel over uzelf, en waarom u deze Evangelical Endtime Machine ministry wilt helpen.

Hebt gij nog een of ander talent tot eer van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus?
Veeg dan het stof weg, en haal het tevoorschijn en deel het met de wereld! Voorwaar, ook goede vertalers zijn welkom! Voorwaar, bekijk deze website om u een beeld van deze bediening te vormen. Voorwaar, gij kunt mailen naar de contactpersoon van Profeet Benjamin Cousijnsen: [email protected]
Voorwaar,

Openbaring 19, vers 8  En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com