Teaching

Bent u een wereld- of hemelburger?

Published on December 28, 2017 by Faa-iza

Goedendag! Dit is de Evangelical EndTime Machine. Mijn naam is Faa-iza. Fijn dat u er bent.

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Bent u er achter wie u bent en waar u thuishoort? Zo niet, vraag dan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om in hart te komen en u komt er gauw achter. Zo ja, behoort u, die van deze aarde zijt, de leefregels na te volgen van de wereld, of van de hemel?