DutchVideo 2017

Bent u een goed mens?

Kunt u zeggen dat u in de Hemel komt? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

are-you-a-good-person

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 13 april 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here!

En wat bent u?
Bent u een goed mens? Kunt u zeggen, dat u in de Hemel komt? Voorwaar, u bent veroordeeld, omdat u uw broeder en zuster veroordeelt. Waarom? Omdat u een kwaadspreker bent, en alleen uzelf maar schoonpraat, en naar uw voordeel spreekt, omdat u het allemaal wel weet. Voorwaar, hoogmoed komt ten val! Ja, u wordt ermee bedoeld.

Bent u God, om zo over uw naaste te oordelen?
Voorwaar, wilt u Gods oordeel over u horen? “Ja, maar zij of hij zei mij, dat hij en zij zondaars zijn!” Voorwaar, als God naar de satan zou luisteren, was u niet eens geboren, vanwege al uw overtredingen. Daarom, veroordeel niet! Want met de steen, die u zou willen werpen, zo zou Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, weleens met u kunnen doen!

Efeziërs 5, vers 1 en 2  En hier staat geschreven: Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
En Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

En 1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

En Efeziërs 3, vers 14  Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader.
En Efeziërs 3, vers 17 tot en met 19  En hier staat geschreven: opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de liefde veroordeelt niet.
En als iemand veroordeeld moet worden, is het aan God om hierover uitspraak te doen, en niet aan u! U mag Gods onvoorwaardelijke liefde laten zien. Mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com