DutchTo the futureVideo 2014

Bent u al klaar voor de Opname?

DE AARDE ZAL SCHUDDEN BIJ HET HOREN VAN DE BAZUIN! BOODSCHAP GODS: BENT U KLAAR VOOR DE RAPTURE? ER ZAL LUID GEJAMMER ZIJN BIJ DE ACHTERBLIJVERS, EN ONVERDRAAGLIJK VERDRIET, ENZOVOORTS!

Gepubliceerd op 2 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

tijd is op, bekeer u!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 2 juni 2014 bracht een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Supisada.

Voorwaar, opeens zal men zich op de borst slaan!

Men zal terneergeslagen zijn. Men kan het vergelijken met wat Egypte overkwam.

Exodus 12, vers 30  En Farao stond des nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren; en er was een luid gejammer in Egypte; want er was geen huis, waarin geen dode was.

Voorwaar, maar luid gejammer zal er zijn, ondraaglijk verdriet!

Niet om een dode, maar om de verdwijning van hun partner, die men voor gek verklaarde, of als overgenomen of godsdienstwaanzinnige of sekte aanhanger bestempelde, enzovoorts. Maar juist diegenen, die in Yeshua HaMashiach verbonden waren, die ‘haters’ genoemd werden, of geestelijk gestoorden, en het zwaar te verduren of te lijden hadden door pijn, of door middel van bijvoorbeeld de partner of familie of ziekte, zullen er dan plotseling, in een oogwenk, niet meer zijn! De kracht van de liefde van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zal hen, die als Christen het zwaar hadden, plotseling optillen en wegnemen.

Velen zijn nu gebrainstormd door de wereld, en kiezen voor het rijk der duisternis en laten zich overnemen.

Alles wordt als normaal beschouwd en kan! Maar een relatie aangaan met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Zoon van God, die elk mens eeuwig leven en het allerbeste wil geven, daar zegt men Nee tegen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, misschien moet gij, die luistert, eens overstappen naar de waarheid en uw zonden belijden.

Of hebt gij liever dat uw partner gelukkig is in de hemel, en dat gij in de grote chaos op aarde achterblijft als ongelovige?

Voorwaar, bekeer u, want o wee, achterblijvers, de aarde zal schudden bij het horen van de bazuin, en een grote wereldramp chaos zal er zijn. En de gevallen engelen, de ‘bezoekers uit de ruimte’, zoals zij zich noemen, zullen de wereld overnemen. Maar voor u, die Christus nu hebben aangenomen, telt:

Mattheüs 5, vers 3 tot en met 12  Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Voorwaar, waar uw hart vol van is, daar zal u zijn!

Voorwaar, maak uw keuze vandaag: voor of tegen Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Johannes 17, vers 14  Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben.

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com