DutchVideo 2012

Benjamin werd ingezegend door de Profeten Gods!

DE BODE ENGEL GODS SPRAK OVER: HET HERKENNEN VAN WARE EN VALSE PROFETEN EN GAF TEKSTEN OVER DE TEKENEN VAN DE WOLF IN SCHAPENVACHT! BENJAMIN NOEMT ZICHZELF GEEN PROFEET, MAAR DE ENGELEN WETEN BETER.

Published on Oct 8, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

oude profeet

Volledige weergave:

Hallo! Op 8 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Mijn naam kent gij, ik ben Rafaël. Ik ben tot u gezonden en in de lieflijke Naam boven alle namen: Yeshua HaMashiach, de Christus. Zo ben ik vol dankbaarheid naar de Profeet Gods gezonden.

Benjamin, geen enkele Profeet Gods heeft de openbaringen zo ontvangen als u, en wordt bezocht door de engelen Gods.

U bent de enige; dit wist u niet. Gods kanaal staat open. U hoort de vensters Gods opengaan, en hoort het vertrek naar u toe, vanuit de hemelse gewesten.

Of men u gelooft of niet, u bent ingezegend door de Profeten Gods uit de heilige Geschriften.

Toch zijn er meer dan duizenden valse profeten, meer dan duizenden! Maar er zijn ook Christenen in wolven schapenvacht.

Mattheüs 7, vers 15 en 16  Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?

De schaap en de wolf zijn echter vijanden van elkaar, en het gaat niet samen! 

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 16  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

2 Timotheüs 3, vers 8  Dit zijn de tekenen van de wolf in schapenvacht.

Handelingen 20, vers 29 tot en met 31  Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.

2 Timotheüs 4, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten – het worde hun niet toegerekend; doch de Here heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen; en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
De engel Gods sprak verder, 

Een ware Profeet is eenvoudig, en draagt geen handen vol goud, ook al laat hij vuur en wonderen zien.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ woorden horen op de voorgrond te staan. Een ware Profeet wordt juist gehaat om de waarheid!

Een wolf wil altijd een schaap afhouden van de waarheid.

En een Profeet is rijk in de Here. Een Profeet is ook niet hoogmoedig, trots. Het gaat om Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Ik zeg u, als Benjamin niet Gods Profeet was, zou hij dan niet over andere wegen spreken?

Mijn naam is Rafaël, en alle engelen getuigen u, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus: Hoor de stem die spreekt in de laatste dagen! Zijn naam is Benjamin Cousijnsen.

Hij noemt zichzelf geen Profeet, maar Benjamin.

Maar wij engelen weten beter! U bent Gods Profeet uit de stam van Benjamin, gezegend en beschermd en uitgekozen vanaf uw geboorte. Dit is uw eindtijdprofeet, ja, Benjamin: Profeet! Zijn ware Profeet! En de stem van zijn werkers horen wij in dankbaarheid aan.
Ik ga nu, Immanuel, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com