SurinameseVideo 2013

Benjamin ben verlamd 16 jari en a ben de aanwezig na Gado!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 12 maart 2013 nanga Precious

NA MASRA GADO. MASRA BEN POTI HEM BAKA EN A DRESI HEM TOTAAL! A BEN KISI HEBI MANKERI, EN A BEN DE 16 JARI NA WAN PRESI INI HEMEL BAKA 3 JARI A KISI WAN HEMELSE SALFOE EN A TRON GADO EINDTIJDPROFETI.

Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC