Testimonies

Bemoediging: De Stem des Heren maak mij Zijn wege wijs

Gepubliceerd op 29 Januari 2021 door Faa-iza

Shalom! Welkom bij de Evangelicalendtimemachine, de website van de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Faa-iza. Lees mee en pak uw Bijbel, uw krachtige wapen! Wij gaan naar Jeremia 38, vers 20…

Daarop zeide Jeremia: Dat zal men niet doen; hoor toch naar de stem des Heren in hetgeen ik tot u spreek, dan zal het u wèl gaan en zult gij in leven blijven.

Evangelical Endtime Machine Ministry