DutchVideo 2022

Belijd uw zonden

Schrijf uw zonden op en belijd en benoem ze één voor één, in uw gebed als u Zijn grote kracht wil ervaren. Gehoorzaam Zijn roepstem en getuig van Zijn kracht en overwinning en verlossing en liefde.

Gepubliceerd op 13 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Meriach, en ben een bode engel Gods.

Johannes 17, vers 16 Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben.
En vers 19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
En vers 22 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn.
En vers 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden hebt.
En Johannes 20, vers 22 en 23 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here, de Koning der koningen, de Almachtige God!
Voorwaar, laten wij ons altijd in nederigheid en respect met alle engelen te samen met ontzag ons buigen en Hem alle eer en aanbidding en glorie geven! Voorwaar, want kadosh, heilig, heilig is onze God, de enige ware God, Adonai Tz’vaot! Voorwaar, de ziel die Hem vreest in zijn en haar wandel verheugt zich.

Psalm 89, vers 9 Here, God der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o Here, en uw trouw is rondom U.
En vers 14 tot en met 17 Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht henen. Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, Here, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd.

Voorwaar, alleen Zijn wonderbare Bloed breekt de taaiste zondemacht met Zijn goddelijke kracht, genade en liefde!
In de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus vluchten de demonen weg. Schrijf uw zonden op en belijd en benoem ze één voor één, in uw gebed als u Zijn grote kracht wil ervaren. Gehoorzaam Zijn roepstem en getuig van Zijn kracht en overwinning en verlossing en liefde. Ja, prijs de Heer voor het wonder dat Hij ook voor u gedaan heeft! Hem zij de glorie en aanbidding. Amen!

Voorwaar, ga op Zijn beloften staan en hef uw handen tot Hem omhoog en ga zingen en getuigen met die woorden die spreken van Zijn kracht. Amen!
Zijn Bloed reinigt u van alle zonden.
Zegt; Halleluja!
Harder graag; Halleluja!

Psalm 91, vers 14 tot en met 16 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien. Amen!

Voorwaar, dank de Heer altijd!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com