DutchVideo 2012

Bekeer u! Ik houd u heden zegen en vloek voor!

31-10-2012  PROFETIE: EEN REDELOOS MENS VERSTAAT HET NIET, EN EEN DWAAS BEGRIJPT DIT NIET; REGENS EN ZWARE WINDEN EN SNEEUW ZAL DE GOD VAN ISAAC, JACOB EN ABRAHAM U GEVEN, DAN HIER DAN DAAR: BEKEER U!

Gepubliceerd op 31 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

man in praise

Volledige weergave:

Hallo! Op 31 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Jael.

Ik ben verheugd om u te ontmoeten, Benjamin, minder verheugd wat ik u breng.

Hooglied 5, vers 7  De wachters, die in de stad hun ronde deden, troffen mij aan, zij sloegen mij, verwondden mij, zij rukten mij het overkleed af, de wachters der muren. 

De wereld is overgenomen; men weet niet eens meer wat mensen doen.

En men weet niet eens, wat God doet!

Jesaja 1, vers 9  Indien de HERE der heerscharen ons niet enige weinige ontkomenen had overgelaten, waren wij als Sodom geworden, aan Gomorra gelijk.

Jesaja 1, vers 24  Daarom luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen, de Machtige Israëls: Wee, Ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders en Ik wil Mij wreken op mijn vijanden.

Ik zeg u, Wie niet wil horen, gaat verloren.

Marcus 4, vers 37 en 38  En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar Hij zelf lag op het achterschip… tot zover.

Psalm 92, vers 7  Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet…

Regens en zware winden en sneeuw zal de God van Izaäk, Jakob en Abraham u geven, dan hier, dan daar.

U zegt: “God is liefde”.

Klopt! Maar was u wel in de liefde?

Mattheüs 17, vers 6  Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd.

Johannes 8, vers 12   Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor…

Bekeer u!

Mattheüs 12, vers 20  Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven…

Mattheüs 14, vers 32  En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com