Church RuachDutchVideo 2016

Behandel Mijn Profetes met respect en liefde!

03-05-2016  Zo spreekt de Heer Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, tot u, Kerk Ruach in de Filipijnen. Neem deze woorden ernstig! Lees of beluister de gehele boodschap Gods.

Gepubliceerd op 4 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

touch not My anointed Prophet Prophetess

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! De Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, JHWH, bracht zelf deze boodschap over aan Zijn eenvoudige dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Open uw oren en hoor.
Open uw ogen en zie. Voorwaar, Ik ben het, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Mijn kind, Ik ben wie Ik ben!

Openbaring 22, vers 6  Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die Profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet’.

Voorwaar, ja, Ik, uw Rabboeni, laat u zien wat er binnenkort gebeuren moet.
En dat is: Neem Mijn gezalfde serieus en veroordeel niet. Neem Mijn Profetes serieus en zie naar uzelf!

Johannes 8, vers 8 tot en met 10  Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’

Voorwaar!
Wie bent u om wie dan ook te veroordelen, alsof u zonder zonde bent en het voorbeeld van de buitenkant bent? Maar Ik, Adonai, El Elohím, Yeshua, zeg u verder:

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 6  Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.

Voorwaar, kerk Ruach van de Filipijnen,
Behandel Mijn Profetes met respect en liefde! Heb Ik niet eerder gesproken tot u? Wie een Profeet of Profetes niet respecteert, wordt niet door Mij gerespecteerd. Theresa heeft de bevoegdheid, om u uw functie als kerkleider te ontnemen, en zowel u de kerkdienst niet meer te laten bijwonen, en zowel als Profetes u terecht te wijzen op uw zonde. Wie haar gekwetst heeft, ontvangt geen zegen! Wie haar zegent, worde gezegend. Daarom zeg Ik u: Bekeer u, kerk Ruach, wees zuiver van liefde! Geloof Mijn woorden, doorgegeven via Mijn geliefde, ware, gezalfde Profetes.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com