DutchVideo 2016

Begrijp Mijn waarschuwing op tijd!

Vertrouw je vijand niet, nooit van je leven! Als je Mijn waarschuwing te laat begrijpt, zal dat je uiteindelijk berouwen. Boodschap Gods, gebracht door de bode engel Actresa.

Gepubliceerd op 12 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

real friends2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 12 juli 2016 bracht Gods bode engel de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Sirach 1, vers 1 en vers 5  Alle wijsheid komt van de Heer en is bij hem tot in eeuwigheid. De bron van de wijsheid is het woord van God in de hoogste hemel.

Voorwaar, kadosh is Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai, en zeer machtig!

Daniël 3, vers 17  Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden.

Sirach 12, vers 8 tot en met 12  Als het je goed gaat weet je niet wie je vriend is, als het je slecht gaat merk je wie je vijand is. Als het je goed gaat ergert je vijand zich, als het je slecht gaat houdt ook je vriend zich afzijdig. Vertrouw je vijand niet, nooit van je leven, zoals koper groen uitslaat, zo komt zijn kwaadaardigheid tevoorschijn. Zelfs als hij nederig doet en voor je buigt, moet je op je hoede zijn en voor hem “of haar” oppassen. Dan ben je voor hem “of haar” als iemand die een spiegel polijst en weet dat hij weer dof wordt. Duld hem “of haar” niet naast je, anders verdringt hij “of zij” je van je plaats. Laat hem “of haar” niet zitten aan je rechterhand, anders neemt hij “of zij” je plaats in. Als je mijn waarschuwing te laat begrijpt, zal dat je uiteindelijk berouwen.
Sirach 33, vers 1  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet door het kwaad getroffen; treffen hem beproevingen, dan komt hij ze te boven.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij “of zij” schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com