DutchVideo 2012

Beeldvisioen: Ik zag Jezus Christus op Zijn troon!

29-07-2012  OP KLAARLICHTE DAG VERSCHIJNT DE ENGEL GODS EN TOONT BENJAMIN COUSIJNSEN DE TROON MET YESHUA HAMASIACH. BENJAMIN SCHRIJFT DE BOODSCHAP OP EN BESCHRIJFT WAT HIJ ZIET!

Gepubliceerd op 29 jul 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Troon God

Volledige weergave:

Hallo! Op 29 juli 2012, op klaarlichte dag, ontving Benjamin Cousijnsen deze openbaring. Benjamin schrijft,

Terwijl ik op mijn slaapkamer was, kwam er een soort lichtje, dat groter werd…

En daar, in deze lichtbundel, verscheen de engel Gods die een openbaring bracht. Shalom, Benjamin! Mijn naam is Michaël. Ik ben tot u gekomen in de machtigste naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Kijk goed, Benjamin en schrijf op,

Ik zag een heilige tempel Gods…

Verderop zag ik Yeshua HaMashiach op Zijn troon, bovenaan de lange trap. Aan zijn weerszijden zag ik engelen en fel licht. Boven de troon van Yeshua HaMashiach zag ik een soort boog van engelenvleugels. Ook Zijn gewaad viel als een sleep over de trap.

Naast de trap, aan Zijn weerszijden, zag ik stromend water naar beneden gaan, net naast de trap. Ik hoorde het water kletteren. Ik zag prachtige kleuren om mij heen, die op de kleuren leken van een regenboog.

Achter het water was een hoge grote muur, waar ontelbaar veel engelen op stonden met lange bazuinen. Over de trap lag een rode loper, die naar beneden liep.

Ook zag ik een soort engel, zes engelen van deze soort zag ik, en hoorde het geruis van vleugels over mij. Het had vier aangezichten.

Michaël zei: Het aangezicht van deze engelen, Benjamin, zoals u ziet, is van een cherub en van een mens en van een leeuw en van een arend. Benjamin, vrees niet, sprak Michaël.

De engelen zongen: Heilig, heilig, heilig is de Here!

Ook zag ik dat dit soort engelen zes vleugels hadden. Het leek wel of deze engelen veel ogen hadden, en ze beschermden deze heilige tempel Gods.

Ver onderaan de trap zag ik een engel met een ezel staan…

Michaël vertelde mij dat het dezelfde ezel was, als toen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, op aarde was. Wat ik zag, gaf mij een heerlijk gevoel. Ik zag engelen en ook zag ik vreemde wezens met palmtakken zwaaien, naast de ezel. Maar het pad bleef vrij. Ik zag dat sommige engelen zich in een fractie van een seconde zich verplaatsten, en dan daarheen en dan weer naar de andere kant.

Opeens werd het openbaringsbeeld kleiner en kleiner…

Ik zag nog net prachtige vlinders voorbijgaan, voor het beeld zich sloot. De geur, wat ik rook, was hemels. Men voelt en ervaart door de geur, rust en ontspanning en vrede. Zo kan ik dit het beste beschrijven.

Ik dacht even, ‘Zou de Heer dan terugkomen op een ezeltje?’

Maar Michaël pikte mijn gedachten op, toen ik naar deze ezel keek, en zei: Benjamin, natuurlijk komt Yeshua terug, op de wolken!

U die luistert, Als u geen gebondenheden hebt en zonden, en u bent wederom geboren, en u bent vrij, omdat u alles bij het kruis bracht, dan bent u waarlijk vrij.

En hebt u uw vlees gekruisigd en uw overgegeven aan Jezus Christus, dan zegt Hij: Ga heen en zondig niet meer. De brede weg leidt velen naar het verderf, omdat dit de makkelijkste weg is. Maar de weg, die naar het ware Leven leidt, is smal, en weinigen vinden deze weg. Maar als u wandelt naar deze weg, die smalle moeilijke weg, en uw leven aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus geeft, en uw hart openzet voor Hem, zult u een van de weinigen zijn, die behouden wordt en eeuwig leven zal hebben. De tijd is nabij. Zelfs de engelen zingen het, en God lacht naar Zijn Zoon. Alles is in gereedheid gebracht. Waar zal u straks zijn? Kies nu wie u dienen wilt! Kiest u voor Hem, bewandel dan ook Zijn wegen, en doe al uw afgoden nu weg en uw beelden. God haat het! Shalom! Maak u klaar voor Rosh Hashanah! De God van Abraham, Izaäk en Jakob is de enige God, en Zijn Zoon is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Zie, Hij komt zeer spoedig. Shalom! sprak de bode engel Gods, Michaël, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com